Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera - strona 1 Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera - strona 2 Cena max i min, Funkcja redystrybucyjna, Krzywa Laffera - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 4 stron.
CENA MAKSYMALNA, CENA MINIMALNA (przedstawienie w sytuacji równowagi/nierównowagi rynkowej) Krzywa popytu przecina się z krzywą podaży, tworząc w ten sposób punkt równowagi cenowej. Obie krzywe stanowią instrument opisujący dynamikę produktu przy zmianie jego ceny. Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą. Natomiast kiedy cena jest większa od ceny równowagi rynkowej występuje nadwyżka podaży nad popytem. Cena równowagi rynkowej - cena, przy której rozmiary podaży zrównają się z rozmiarami popytu. Cena równowagi „oczyszcza” rynek z jakiejkolwiek nadwyżki popytu bądź podaży - dlatego nosi ona również nazwę ceny czyszczącej rynek (market cleaningprice). Ceny maksymalne ustalane są przez państwo na produkty pierwszej potrzeby w przypadku występowania niedoboru rynkowego . Niedobór rynkowy to sytuacja, w której popyt przewyższa podaż. Ceny maksymalne określane są na poziomie niższym niż cena równowagi . Ich przekroczenie jest zabronione. (ma to zapewnić ubogim warstwom dostęp do dóbr Giffena) Stała niska cena nie zwiększa podaży. Może to prowadzić do wytworzenia sytuacji trwałego niedoboru rynkowego , co może prowadzić to wytworzenia się black market- czarnego rynku. P2- cena maksymalna Ceny minimalne wprowadzane są niekiedy przez państwo na produkty rolne oraz siłę roboczą . Mają one podwyższyć ceny rynkowe dla dostawców odpowiednich towarów. Określane są na poziomie wyższym niż cena równowagi . Celem jest zapewnienie rentowności działalności. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do powstania trwałej nadwyżki rynkowej. Nadwyżka rynkowa jest to sytuacja gdy cena wyprodukowania dobra jest wyższa od ceny rynkowej, a ilość oferowana przewyższa ilość nabywaną. P1- cena minimalna E- cena równowagi D -krzywa popytu S-krzywa podaży FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA Celem funkcji redystrybucyjnej jest wpływanie na dysproporcje w kształtowanym przez rynek podziale dochodów poszczególnych grup społecznych. Państwo w jej obrębie powinno udzielać pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym oraz innym, nie zdolnym do samodzielnego utrzymania się. Głównymi narzędziami redystrybucji dochodu narodowego są podatki, transfery oraz zasiłki. System podatkowy jest w stanie łagodzić dysproporcje przykładowo przy pomocy progresji podatkowej. Przez taką rozumieć można nakładanie stawki podatkowej w zależności od wysokości zarobków. I tak, najwięcej zarabiający płacą najwyższe podatki, a po drugiej stronie zależności, Ci, którzy zarabiają najmniej - płacą najniższe stawki. Przez wspomniane wyżej transfery rozumie się wypływy z budżetu na rzecz poszczególnym jednostek. Mogą to być emerytury czy renty lub zapomogi. Do zasiłków zaliczyć można te dla osób o niskich dochodach, dodatki rodzinne czy stypendia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz