Funkcje pieniędza, popyt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje pieniędza, popyt - strona 1 Funkcje pieniędza, popyt - strona 2 Funkcje pieniędza, popyt - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 4 stron.
FUNKCJE PIENIĄDZA (Pieniądz potencjalny i standardowy) a) jest miernikiem wartości towarów - określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej działalności b) jest środkiem cyrkulacji wymiany towarów -przejawia się w rozdzielaniu jednego i równoczesnego aktu kupno - sprzedaż. Pieniądz jest pośrednikiem wymiany w tym aspekcie. Pieniądzem mogą być aktywa finansowe, które pełnią powyższą funkcję np.: gotówka w gospodarce, czeki podróżne, bankowe depozyty płatne na żądanie( pieniądz potencjalny ). Posiadanie pieniądza standardowego jest niezbędne przy realizacji zakupów. Niezakłócona relacja zakupów pozwala wyprowadzić równanie obiegu pieniądza M*V = P*Q M - iloczyn zasobów pieniądza V - szybkość obiegu pieniądza P - iloczyn poziomu cen Q - rozmiary produkcji Z równania wynika, że jeżeli szybkość obiegu pieniądza pozostaje bez zmiany, a rozmiary produkcji nie mogą ulec dalszemu powiększeniu, to zwiększenie zasobów pieniądza musi doprowadzić do wzrostu poziomu cen. c) jest środkiem płatniczym - oddzielenie aktu kupna od sprzedaży umożliwia nabycie towaru bez wcześniejszego sprzedania innego - zakup na kredyt, ale powyższe zobowiązanie należy uregulować. d) jest środkiem gromadzenia skarbu - środek tezauryzacji, przechowywania wartości. Aktywa, które pełnią funkcję środków gromadzenia majątku mogą być: papiery wartościowe, gotówka, nieruchomości. Współcześnie pieniądz może pełnić te funkcje w sposób ograniczony, ponieważ pieniądz standardowy, który nie przynosi procentu nieustannie traci na sile nabywczej wskutek postępującej tendencji inflacyjnej e) pieniądz światowy - stosowany w rozliczeniach międzynarodowych. Rolę tą odgrywają waluty tych państw, które bez przeszkód i ograniczeń są wymieniane na waluty innych krajów. W rozliczeniach międzynarodowych funkcjonują następujące jednostki rozliczeniowe: SDR (special draw rhiets), EURO (do 1999 funkcjonowało ECU) DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU Dochodowa elastyczność popytu to reakcja popytu na dany towar na zmianę dochodów konsumentów. To stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na dany towar do względnej zmiany dochodów. Stopień tej reakcji jest różny w odniesieniu do różnych towarów. Mierzy się go, ustalając współczynnik dochodowej elastyczności popytu. Wyrażamy go jako: gdzie: E d(i) - dochodowa elastyczność popytu Δd - przyrost popytu d - wielkość popytu, Δi - przyrost dochodu, i - wielkość dochodu Współczynnik dochodowej elastyczności popytu może przyjmować następujące wartości: E i = 1 , co oznacza, że wzrostowi lub spadkowi dochodów towarzyszy dokładnie taki sam (procentowo) wzrost lub spadek popytu na dany towar.

(…)

… na niego jest sztywny. Przykładem może być np. sól.
Ei <0, co oznacza, że zmianom dochodów towarzyszą odwrotnie ukierunkowane zmiany w popycie na dane dobro. Są to przypadki ujemnej elastyczności dochodowej. Dotyczą takich towarów jak np. kaszanka, wątrobianka ( dobra podrzędne).
WYJĄTKI OD PRAWA POPYTU
Popyt to taka ilość towary, jaką nabywcy są skłonni kupić przy różnych poziomach ceny. Rozmiary popytu to konkretna…
… restauracji.
Krzywa popytu jest graficznym wyrażeniem prawa popytu. NIECENOWE DETERMINANTY POPYTU
ceny innych produktów - porównujemy dany towar z innymi dobrami oferowanymi na rynku (z ich cenami). Ma to szczególne znaczenie w przypadku dóbr substytucyjnych (czyli takich, które mogą się wzajemnie zastępować, ponieważ zaspokajają tę samą potrzebę) oraz dóbr komplementarnych (czyli takich, które muszą być kupowane razem z innymi i używane łącznie, ponieważ konsumowane osobno są właściwie bezużyteczne). Zależność między takimi dobrami wygląda tak, że jeśli cena danego towaru rośnie, to maleje popyt na niego, ale rośnie popyt na jego substytut. Z kolei jeśli cena dobra komplementarnego rośnie, to spada wielkość popytu na nie i jednocześnie zmniejsza się popyt na dobro komplementarne w stosunku…
… stosukowo biednych. Konsumpcja tego typu ludzi jest w części kształtowana przez tzw. efekt demonstracji. Starają się oni kupować drogie towary po to, by pokazać otoczeniu, jak bardzo są bogaci chcąc w ten sposób zbudować swój prestiż społeczny. Np. wzrośnie cena ubrań bawełnianych- ludzie będą zwiększać ich zakup by pokazać swoją wysoką pozycję.
Drugi to paradoks Giffena- dotyczy on towarów pierwszej potrzeby (chleb), w przypadku jeśli kupowane są przez ludzi biednych. Wzrost ceny chleba dla rodzin o niskich dochodach oznacza zmniejszenie możliwości zakupy innych towarów np. wędlin, sera. Chcąc się najeść rodzina będzie kupowała więcej chleba. Trzeci to efekt owczego pędu- zapotrzebowanie na dane dobro rośnie, mimo, że jego cena wzrasta, ponieważ ludzie się naśladują. Przykład- modne, drogie buty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz