Ekonomia - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - opracowanie zagadnień  - strona 1 Ekonomia - opracowanie zagadnień  - strona 2 Ekonomia - opracowanie zagadnień  - strona 3

Fragment notatki:


Nurty: Merkantylizm (XVII w.) pierwszy spójny system zasad polityki gospodarczej; duże znaczenie handlu zagranicznego; aktywne wspieranie rozwoju eksportu; ochrona rodzimego rynku; stały dopływ kruszców; rozbudowa infrastruktury; Liberalizm gospodarczy (X VIII w.) Smith i Ricardo; rola państwa ma być ograniczona do roli „nocnego stróża”; jedynym regulatorem jest rynek (niewidzialna ręka rynku) homo economicus - leseferyzm; ograniczanie ingerencji państwa w gospodarkę, deregulację, obniżanie podatków, liberalizację handlu; gospodarka wolnorynkowa dąży do równowagi; ekonomia klasyczna; Interwencjonizm państwowy (lata 30 XX w.) ekonomia keynesowska - Keynes 1936r. ///(czarny czwartek); rewolucja przemysłowa, zjawiska kryzysowe, monopolizacja gospodarki → ograniczają skuteczność sprawnego funkcjonowania rynku; idea państwa opiekuńczego; polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych; w celu pobudzenia popytu, ograniczenia bezrobocia, podniesienia poziomu życia → podniesienia tempa wzrostu gospodarczego; Neoliberalizm (lata 70 XX w.) ; obrona zasad wolnego rynku, antyetatyzm, niechęć do związków zawodowych; monetaryzm : Friedman; krytyka nadmiernego interwencjonizmu, zwłaszcza nadmiernego wydatkowania środków z budżetu państwa oraz aktywnego wykorzystywania polityki pieniężnej dla stymulowania gospodarki; przeciwdziałanie inflacji; państwo powinno opierać się na gospodarce, ale bez nadmiernego wydawania pieniędzy z budżetu (zwolennik - Balcerowicz), nowa ekonomia klasyczna : szkoła racjonalnych oczekiwań; całkowite odrzucenie możliwości wpływu polityki gospodarczej na gospodarkę państwa; dbać o stabilność; państwo ma tylko stwarzać warunki do funkcjonowania w gospodarce; ekonomia podażowa : (zwiększenie produkcji - podaży na rynku, przycięte wydatki socjalne); reaganomika (USA, `80) obniżanie podatków; stymulowanie inwestycji; pobudzanie oszczędności; prywatyzacja sektora publicznego; decentralizacja; hamowanie inflacji; thatcheryzm (Wielka B, '80) denacjonalizacja; demonopolizacja; ograniczenie siły związków zawodowych; ich odpowiedzialność finansowa; uwolnienie gospodarki od nienowoczesnych gałęzi produkcji; liberalizacja handlu; obniżenie wydatków socjalnych; dyscyplina budżetowa (Thather - zwana żelazną damą); walka z inflacją
Rachunek do chodu narodowego: PKB - produkt krajowy brutto, czyli wartość wytwarzanej produkcji, mówi ile sprzedaliśmy i podaje wartość sprzedawanej produkcji, wytwarzanej na terenie danego kraju lub wartość dochodów uzyskanych z jej sprzedaży. PNB - produkt narodowy brutto, wartość sprzedawanej produkcji wytwarzanej przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez należące do nich czynniki wytwórcze Dochód narodowy - PNB w cenach czynników produkcyjnych.- minus amortyzacja (utrata wartości na skutek użytkowania) i - minus kwota niezbędna do odtworzenia zużytego kapitału.

(…)

…. Są nimi np. podatek progresywny (rosnący) - PIT (było 19, 30, 40%, jest 18 i 32% dla różno zarabiających); podatek liniowy. Budżet państwa - plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa. Dochody budżetu państwa. Cła; dochody ze sprzedaży prywatyzowanych przedsiębiorstw; opłaty skarbowe, sądowe, notarialne; podatki - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo…
… przebiegu procesów gospodarczych; inflacja krocząca - kilkanaście %; ma tendencje do wymykania się spod kontroli i może deformować procesy gospodarcze; inflacja galopująca - powyżej 20% w skali roku; poza kontrolą; powoduje narastające zakłócenia w przebiegu procesów gospodarczych... hiperinflacja (inflacja szalejąca) - gdy natężenie procesów inflacyjnych uniemożliwia racjonalne gospodarowanie z powodu…
…, tym mniejszy podatek. Wydatki budżetu państwa: wydatki społeczno-kulturalne i socjalne; wydatki związane z pełnieniem funkcji interwencyjnych w gospodarce; wydatki związane z obsługą długu publicznego; związane z tradycyjnym pełnieniem przez państwo funkcji obronnych, administracyjnych, wymiaru sprawiedliwości itd. Deficyt budżetowy oznacza sytuację, gdy wydatki budżetowe przewyższają dochody. Nadwyżka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz