Główne nurty ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne nurty ekonomii - strona 1 Główne nurty ekonomii - strona 2

Fragment notatki:


Mikroekonomia
analizuje poszczególne elementy gospodarki, sposób działania i zachowanie
np. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, itp.
Makroekonomia
analizuje gospodarkę jako całość
bada czynniki wpływające na poziomy zmiany np. łącznej produkcji w kraju, konsumpcji, inwestycji, zatrudnienia, dochodów czy wydatków budżetu państwa
GŁÓWNE NURTY EKONOMICZNE
→ liberalizm gospodarczy (np. USA, Anglia)
→ Interwencjonizm (np. Finlandia, Dania, Norwegia, kraje skandynawskie)
W liberalizmie
łatwiej utworzyć firmę i ją utrzymać
wyższy wzrost gospodarczy
wyższe zatrudnienie
mniejsze bezrobocie
bogatsze państwa ze względu na PKB
Najwyższy wzrost gospodarczy przed kryzysem → republiki nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) Irlandia najlepiej wykorzystała z 27 państw wstęp do UE, wchodząc jako najbiedniejsza, teraz znajduje się na 2 miejscu PKB w UE (nieoficjalnie i wg dr Redo na pierwszym) Najgorzej wstęp do UE wykorzystała Grecja TROCHĘ HISTORII DOKTRYN EKONOMICZNYCH
Merkantylizm (XVII w.)
pierwszy spójny system zasad polityki gospodarczej
duże znaczenie handlu zagranicznego
aktywne wspieranie rozwoju eksportu
ochrona rodzimego rynku
stały dopływ kruszców
rozbudowa infrastruktury
Liberalizm gospodarczy (XVIII w.)
rola państwa ma być ograniczona do roli „nocnego stróża”
jedynym regulatorem jest rynek (niewidzialna ręka rynku) homo oeconomicus - leseferyzm
postuluje ograniczanie ingerencji państwa w gospodarkę - prywatyzację, deregulację, obniżanie podatków, liberalizację handlu
rząd nie powinien ingerować w procesy gospodarcze bo gospodarka wolnorynkowa dąży do równowagi
ekonomia klasyczna
Adam Smith D. Ricardo
Interwencjonizm państwowy (lata 30 XX w.)
rewolucja przemysłowa, zjawiska kryzysowe, monopolizacja gospodarki → ograniczają skuteczność sprawnego funkcjonowania rynku ///(czarny czwartek)
idea państwa opiekuńczego
polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych
w celu pobudzenia popytu, ograniczenia bezrobocia, podniesienia poziomu życia → podniesienia tempa wzrostu gospodarczego
ekonomia keynesowska
J. M. Keynes 1936r.
Neoliberalizm (lata 70 XX w.)
obrona zasad wolnego rynku, antyetatyzm, niechęć do związków zawodowych
główne nurty:
monetaryzm
Friedman
krytyka nadmiernego interwencjonizmu, zwłaszcza nadmiernego wydatkowania środków z budżetu państwa


(…)

… -zwolennicy nie dotykania gospodarki pieniężnej. Powinna istnieć polityka budżetowa. Ekonomiści mówią że państwo powinno opierać się na gospodarce, ale bez nadmiernego wydawania pieniędzy z budżetu (zwolennik - Balcerowicz)
nowa ekonomia klasyczna
szkoła racjonalnych oczekiwań
całkowite odrzucenie możliwości wpływu polityki gospodarczej na gospodarkę państwa
dbać o stabilność
państwo ma tylko stwarzać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz