Podstawy nauki o przedsiębiorczości - strona 4

Wykład - Strategie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

Strategie przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa działające w środowisku międzynarodowym stosują cztery podstawowe typy strategii: międzynarodowy, wielonarodowy, globalny i transnarodowy. Każdy z tych typów ma swoje mocne i słabe strony. Wybór pomiędzy tymi strategiami zależy od presji konkurencji na kos...

Wykład - System produkcyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

System produkcyjny. Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. Produkcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Produktem mogą być dobra materialne, usługi,

Wykład - Transakcje zawierane na GPW

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Transakcje zawierane na GPW: natychmiastowe - jednoczesne zawarcie i wykonanie kontraktu na ściśle określony termin - brak prawa do odstąpienia od zawartej transakcji, warunkiem dopuszczającym często jest posiadanie przez partnerów po połowie kwot wartości transakcji w banku. Dla każdej transakcji...

Wykład - Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa. Podstawowe pojęcia. Tytuł „globalizacja przedsiębiorstwa" jest umownym i nieco zawężonym określeniem zjawisk, o których traktuje niniejsza część podręcznika. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę ku jednej z istotnych oraz przybierających na sil...

Wykład - Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny Istnieje pięć podstawowych sposobów wejścia przedsiębiorstwa na rynek za- graniczny: 1) eksport, 2) sprzedaż licencji za granicę, 3) franchising, 4) joint venture z przedsiębiorstwem (inwestorem) kraju goszczącego, 5) założenie całkowicie własnego przed...

Wykład - Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw ich wielkość, struktura branżowa i lokalizacja Jeśli mówimy o przedsiębiorstwach wielonarodowych, mamy zwykle na myśli bardzo duże organizacje. Rzeczywiście w skali międzynarodowej działa wiele przedsiębiorstw bardzo dużych. Szacuje się, że tylko 18 krajów na św...

Wykład - Presja na koszty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Presja na koszty Presja na koszty jest szczególnie silna w działach przemysłu, wytwarzających produkty masowego użytku służące zaspokajaniu potrzeb uniwersalnych, wobec których gusty i preferencje nabywców są podobne, jeśli nie identyczne. Takie warunki panują również na wielu rynkach dóbr przemysł...

Wykład - Analiza strategiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Analiza strategiczna - definicja, elementy, zakres rzeczowy, etapy. Analiza strategiczna to zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo w celu zbadania obecnych i przyszłych ich stanów i powiązań dla przygotowania podstaw formułowania strategii. Podstawowe elementy analizy st...

Podstawy przedsiębiorczości - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2870

1.klasyfikacja zrodel finansowania i analiza jednej z nich 2.konkurencyjnosc przedsiebiorstw pojecie i skladowe 3.prywatyzacja posrednia i bezposrednia 4.przyczyny braku jednolitej definicji przedsiebiorstwa i rozne koncepcje naukowe def przeds. 5.podaj zmiany podejscia do teorii marketingu w cza...

Przedsiębiorstwo i jego koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1470

OBSZARY ZJAWISK GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH Makroekonomiczny Mezoekonomiczny Mikroekonomiczny PODMIOTY GOSPODARKI RYNKOWEJ I ICH CELE Przedsiębiorstwo - tworzenie nowych wartości Gospodarstwo domowe - konsumpcja Państwo - redystrybucja dochodu PODSTAWY DEFINIOWANIA PRZEDSI...