Podstawy nauki o przedsiębiorczości - strona 5

Istota przedsiębiorstwa - modele teoretyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2443

TEMAT 1: ISTOTA PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. MODELE TEORETYCZNE. EKONOMIKA PRZEDSIEBIORSTWA A EKOMOMIA. Obszary zjawisk gospodarczych w systemie nauk ekonomicznych: makroekonomiczny, mezoekonomiczny, mikroekonomiczny. PODMIOTY GOSPODARKI RYNKOWEJ I ICH CELE: Przedsiębiorstwo - two...

Podstawy nauki o przedsiębiorczości - ściaga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1617

Zysk zalety : -miernik ogólny, -zabezpiecza przed bankructwem, jest warunkiem przetrwania, -jest wypadkową działań firmy po stronie sprzedaży i produkcji, -łatwo można interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce. Zysk wady : -właściciele i ich deklaracje o różnorodności celu, -słabość porównań...

Budżetowanie i analiza progu rentowności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

BUDŻETOWANIE Podstawowym narzędziem planowania i sterowania działalnością podstawową jest budżet, czyli plan przedsiębiorstwa w wyrażeniu finansowym. Służy również do analizy progu rentowności. Podstawowym założeniem jest to że produkcja = sprzedaży Ponieważ koszty są kategorią pierwotną w sto...

Impulsy działań przedsiębiorczych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

TEMAT 2: CELE DZIAŁALNOŚCI I IMPULSY DZIAŁAŃ PRZEDSIEBIORCZYCH. KRYTERIUM PODEJMOWANIA OPTYMALNYCH DECYZJI JEST CEL FIRMY. CELE FIRMY: Klasyczna teoria firmy (tj. warunki konkurencji doskonałej) CELEM FIRMY JEST MAKSYMALIZACJA ...

Cykl życia firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

TEMAT 7: CYKL ŻYCIA FIRMY FAZY DZIAŁALNOŚCI FIRMY Restrukturyzacja w sferze własności 1. Założycielska 2. Obrotu (funkcjonowania i rozwoju) 3. Zakończenia - upadłość, likwidacja UPADŁOŚĆ Przyczyny upadłości - zaprzestanie płacenia długów. Upadłość oznacza pozbawienie osoby prowadzącej prz...

Decyjzje inwestycyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

TEMAT 10: DECYZJE INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA. Pojęcie inwestycji: aspekt finansowy: wydatek pieniężny, który ma przynieść dochód temu kto podejmuje inwestycję - inwestorowi, aspekt rzeczowy: proces, w którym następuje przekształcenie w inne dobra (najczęściej materialne), jest to wydatkowa...

Decyzje finansowe przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

TEMAT 11: DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Działalność finansowa: Operacyjna, finansowa, inwestycyjna. Jedna z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, Przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiar...

Działalność inwestycyjna - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ (LOKACYJNĄ) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści,. (art. 48b, us...

Podstawowa działalność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 763

TEMAT 6: DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA. Działalność gospodarcza - prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek jednostek. Zbiór operacji gospodarczych (wytwarzanie, sprzedaż z zyskiem określonych dóbr lub sprzedaż dóbr zakupionych od innych podmiotów gospodarczych, bądź odpłatne świadczeniem us...

Rodzaje finansowania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

DECYZJE FINANSOWE W działalności przedsiębiorstw często pojawia się problem pozyskania środków na finansowanie bieżącej działalności lub planowanych inwestycji. W przypadku większych inwestycji, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowiednio dużymi zasobami problem jest dość jasny. Podobnie jed...