Działalność inwestycyjna - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność inwestycyjna - charakterystyka  - strona 1 Działalność inwestycyjna - charakterystyka  - strona 2 Działalność inwestycyjna - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ (LOKACYJNĄ) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści,. (art. 48b, ust. 3, pkt. 2)
POJĘCIE INWESTYCJI
Aspekt finansowy: wydatek pieniężny, który ma przynieść dochód temu kto podejmuje inwestycję - inwestorowi
Aspekt rzeczowy: proces, w którym następuje przekształcenie w inne dobra (najczęściej materialne)
Jest to wydatkowanie środków celem pozyskiwania - zgodnie z obowiązującą procedurą - określonych obiektów, papierów wartościowych bądź dóbr niematerialnych służących realizacji procesów gospodarczych, a pozwalających na odzyskanie kapitału oraz czerpanie dodatkowych korzyści w przyszłości, co jest obciążone znacznym ryzykiem
Celowo wydatkowane środki inwestora (także przedsiębiorstwa) skierowane na powiększenie jego dochodów (K.Dziworska)
INWESTYCJA A INWESTOWANIE
Różnica - nacisk na długotrwałość procesu inwestycyjnego
Inwestowanie to proces gospodarczy uruchomiony przez podjęcie decyzji o inwestycji
INWESTOWANIE A FINANSOWANIE
„Finansowanie” często jest przeciwstawiane pojęciu „inwestowanie”
Proces inwestowania wiąże się z wydatkowaniem środków pieniężnych (kapitału), zaś proces finansowania z ich (jego) pozyskiwaniem
CECHY INWESTYCJI
Nie każde wydatkowanie środków to inwestycja
Skutki wydatkowania środków (konsekwencje inwestycji):
następuje długotrwałe związanie środków finansowych (umownie powyżej 1 roku)
skala ponoszonych nakładów jest większa od codziennej (operacyjnej) działalności przedsiębiorstwa wpływ inwestycji na przyszłe działania, efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa jest duży
PODZIAŁ INWESTYCJI:
inwestycje rzeczowe to np. zakup, budowa, modernizacja budowli i budynków, ich wyposażenie w maszyny, urządzenia i sprzęt biurowo - handlowo - magazynowy itp., podejmowane w celu pośredniego czerpania korzyści, to jest na drodze uzyskiwania wpływów za sprzedane produkty (wyroby, towary, usługi) oraz świadczenia, a także oszczędności, np. czynników wytwórczych, obsługi itd.
inwestycje finansowe - zakup akcji, obligacji czy lokaty bankowe itp., - pozwalają na czerpanie bezpośrednich korzyści np. w formie dywidendy, procentu, zmiany kursu walut, notowań giełdowych itd.
inne, zwłaszcza o charakterze niematerialnym, np. szkolenie kadr, promocję i reklamę nowych produktów, ochronę środowiska- bez podjęcia których niemożliwym byłoby prowadzenie działalności gospodarczej
INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
W gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze, w zależności od działalności, jaką prowadzą inwestować mogą w majątek trwały oraz w papiery wartościowe.


(…)

… rentowności i analiza wrażliwości,
okres zwrotu (suma nakładów/ średnioroczne wpływy pieniężne),
średnia stopa zwrotu (ARR = średnioroczne zyski netto *100% /nakłady inwestycyjne)
wartość zaktualizowana netto (NPV),
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - to wysokość kosztu kapitału, dla którego obliczone NPV będzie równe 0) …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz