Podstawy nauki o przedsiębiorczości - strona 6

Formy organizacyjno-prawne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

TEMAT 3: FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW - UWARUNKOWANIA WYBORU. Klasyfikacje przedsiębiorstw. Przykładowe kryteria podziału: Wielkość, Rodzaj działalności, Sposób zintegrowania zakładów, Forma własności, Forma organizacyjno prawna. Duże, średnie, małe, mikro... 1. Duże: średn...

Gospodarka remontowa - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1834

TEMAT 9: Gospodarka remontowa? STRATEGIE OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ Wyznaczanie optymalnej strategii Obsługi eksploatacyjnej wymaga analizy 2 funkcji: -KOSZTÓW, całkowitych awarii -OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ ? (bez sensu) 1. Metoda doraźna - remonty na skutek uszkodzenia 2. Profilaktyka obsługowa...

Kapitał własny i obcy - zalety i wady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1876

RÓŻNICE MIĘDZY KAPITAŁEM WŁASNYM I OBCYM Cechy Kapitał własny Kapitał obcy Podmiot wnosz ą cy kapitał Właściciele przedsiębiorstwa Wierzyciele przedsiębiorstwa Okres zwrotu Kapitał własny jest powierzony firmie przez jej właścicieli bez ustalonego terminu zwrotu Wierzyciele powierzają firmie ka...

Klasyfikacje przedsiębiorstw - kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

KLASYFIKACJE PRZEDSIĘBIORSTW Przykładowe kryteria podziału: Wielkość Rodzaj działalności Sposób zintegrowania zakładów Forma własności Forma organizacyjno - prawna Przedsiębiorstwa: Duże: średnioroczne zatrudnienie 250 osób obrót 50 mln Euro lub aktywa 43 mln Euro Średnie średnioroczn...

Strategie i rodzaje lokalizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2541

LOKALIZACJA Z punktu widzenia możliwości pozyskania zasileń produkcyjnych do najistotniejszych czynników wpływających na strategie zaopatrzenia zaliczymy: całkowity koszt produkcji lokalizacje zakładów wytwórczych oraz lokalizacje jednostek wewnętrznych w zakładach liczba dostawców, kooperant...

Klasyfikacja źródeł finansowania - egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414

1.1. KLASYFIKACJA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA: 1. Wewnętrzne: przekształcania majątkowe, kształtowanie kapitału. 2. Zewnętrzne: własne, obce: krótkoterminowe, długoterminowe. Wg źródła pochodzenia są one podzielone na: - wewnętrzne, generowane z bieżącej działalności firmy; są nimi głównie zysk...

Otoczenie przedsiębiorstwa - elementy i czynniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA - to ogół warunków oraz oddziaływanie różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się przedsiębiorstw. Hipoteza Czerwonej Królowej Koncepcja wyjaśniająca m.in. proces „ewolucyjnego wyścigu zbrojeń

Finansowanie - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

ZESTAW I 1. Klasyfikacja źródeł finansowania i analiza jednej z nich. (temat 11 P) 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - pojęcie i składowe. (temat 4 P) 3. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia. (temat 12 CZ) 4. Przyczyny braku jednolitej definicji przedsiębiorstwa i różne koncepcje naukowe defini...

Realacja firmy z klientem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

TEMAT 5: RELACJE FIRMY Z KLIENTEM. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY 1. Argumenty za: Działalność gospodarcza stwarza problemy i dlatego organizacje powinny uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, Przedsiębiorstwa są obywatelami w naszym społeczeństwie, Gospodarka często dysp...

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414

TEMAT 12: RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW. RESTRUKTURYZACJA , inaczej rekonstrukcja struktury, uporządkowanie struktury w nowy sposób. C. Suszyński - restrukturyzacja to „złożony proces istotnych często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące i dług...