Strategie i rodzaje lokalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie i rodzaje lokalizacji  - strona 1 Strategie i rodzaje lokalizacji  - strona 2 Strategie i rodzaje lokalizacji  - strona 3

Fragment notatki:


LOKALIZACJA
Z punktu widzenia możliwości pozyskania zasileń produkcyjnych do najistotniejszych czynników wpływających na strategie zaopatrzenia zaliczymy:
całkowity koszt produkcji
lokalizacje zakładów wytwórczych oraz lokalizacje jednostek wewnętrznych w zakładach
liczba dostawców, kooperantów i innych jednostek zewnętrznych i sposobów ich powiązania z zakładem
sposób zaprojektowania zakładów i wydziałów produkcyjnych
WAŻNE: Już na etapie projektowania istotną sprawą jest traktowanie poszczególnych zakładów jako nierozerwalnej części całego przedsiębiorstwa.
STRATEGIE LOKALIZACJI
strategie ogólne - wybór terenu, regionu w którym zakład powinien być zlokalizowany
strategie szczegółowe - wybór konkretnego miejsca lokalizacji już na danym terenie
RODZAJE LOKALIZACJI PRZEMYSŁU
swobodna - masa surowców potrzebnych do produkcji jest mniejsza niż masa produktu finalnego (np. przemysł precyzyjny).
związana - masa surowców potrzebnych do produkcji jest większa niż masa produktu końcowego (np. cukrownia).
przymusowa - wydobywanie surowców jest zależne od obszaru ich występowania (np. przemysł wydobywczy).
CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU
przyrodnicze
Baza surowcowa
Dostęp do wody
Klimat
pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze)
Baza energetyczna
Zasoby pracy
Rynek zbytu
Infrastruktura techniczna
Zaplecze naukowe
Korzyści aglomeracji zakładów przemysłowych
Specjalne
Stopień ryzyka i stabilność gospodarki
Przepisy prawne, celne itd.
Ulgi podatkowe
Polityka miejscowej administracji
Wpływ związków zawodowych
Należy pamiętać że nie ma najważniejszego czynnika lokalizacji, zmieniają się one w zależności od kraju, branży, postępu technicznego itd.
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYBÓR MIEJSCA LOKALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
rynek zbytu - koszty transportu, reakcja na zmianę popytu, terminowość dostaw
stopień integracji danego zakładu z innymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
dostępność personelu z punktu widzenia wymaganych kwalifikacji
dostępność udogodnień tzw. infrastruktury socjalnej (transport)
usługi
dostępność dróg transportowych - zaopatrzenie produkcyjne
dostępność uzbrojenia terenu - gaz, energia, woda, ścieki, odpady, system łączności
dogodność warunków klimatycznych
przepisy lokalne dotyczące warunków dzierżawy gruntu
potencjalne miejsca na rozbudowę
wymagania bezpieczeństwa
podatki lokalne, dotacje, możliwość uzyskania niskooprocentowanych pożyczek na rozwój


(…)


uproszczenie nadzoru i kontroli, wzrost jej skuteczności
większa możliwość wprowadzania zmian produkcyjnych
silniejsza integracja pracowników
możliwość utrzymania odpowiedniego poziomu jakości produkcji
większe bezpieczeństwo i higiena pracy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz