Lokalizacja przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lokalizacja przedsiębiorstwa - strona 1 Lokalizacja przedsiębiorstwa - strona 2 Lokalizacja przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Lokalizacja przedsiębiorstwa – ogólna, szczegółowa oraz czynniki, które wpływają na
wybór.
Jedna z najważniejszych cech systemu przetwórczego jest sprawność, z jaka jego produkt
trafia do odbiorców. Jakiekolwiek rozważania nad tym zagadnieniem muszą dotyczyć
wyznaczenia miejsca, w którym należy ulokować zakład produkcyjny lub obiekt, prowadzące
działalność gospodarczą, jak również określenie zapotrzebowania na transport materialnych
zasileń i produktów działania systemu. Sposób pozyskiwania zasileń i dystrybucji produktów
ma wpływa na:
1. całkowity koszt wyrobu lub usługi
2. liczba klientów, do których można dotrzeć;
3. lokalizację organizacji i jej jednostek;
4. sposób zaprojektowania zakładów produkcyjnych lub obiektów, w których
prowadzi się działalność;
5.
Trudno jest ustalić zasady, wg których można by programowo rozwiązać problem lokalizacji
zakładu, niemniej jednak da się określić pewną liczbę czynników, których wzięcie pod uwagę
wydaje się nieodzowne. Warto zróżnicować problem wyboru lokalizacji ogólnej od wyboru
lokalizacji szczegółowej: lokalizacja ogólna to wybór terenu czy regionu, natomiast
lokalizacja szczegółowa to wskazanie miejsca, działki czy parceli usytuowanej na jego
obszarze. Decyzja lokalizacyjna podejmowana jest zatem dwustopniowo: najpierw określa się
region, a następnie bada się go szczegółowo w celu znalezienia potencjalnych działek.
Ostatecznie rozstrzygnięcie opiera się na rozważeniu spełnienia przed dane miejsce szeregu
dodatkowych wymagań szczegółowych.
Poniżej wymieniono niektóre czynniki, które wpływają na wybór lokalizacji.
1.
Bliskość rynku zbytu. Organizacje gospodarcze mogą lokalizować swe obiekty w
pobliżu rynku zbytu nie tylko ze względu na obniżkę kosztów transportu, lecz także aby lepiej
obsługiwać rynek. Im bliżej klienta znajduje się zakład produkcyjny czy punkt usługowy, tym
łatwiej zorganizować jest terminowe dostawy, reagować na zmiany popytu, na awarię u
klienta, zapewnić odpowiedni serwis. Wybór wg bliskości rynku zbytu jest ograniczony dla
przypadków czystego świadczenia usług, których wykonywanie nie może być łatwo
przeniesione do klienta. Usługi silnie związane ze swą klientelą, jak np. sklepy detaliczne,
opieka zdrowotna, teatry czy restauracje, muszą być zlokalizowane w bliskości swego rynku
zbytu.
2.
Integracja z innymi jednostkami danej organizacji. Jeśli nowy zakład lub obiekt
usługowy jest jednym z wielu należących do organizacji lub grupy przemysłowej
eksploatowanych przez nie, to powinien być tak usytuowany, aby jego działanie mogło być
zintegrowane z pozostałymi jednostkami organizacji. Oznacza to, że grupa zakładów lub
obiektów usługowych musi być traktowana jako całość.
3.
Dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach. W pewnych regionach
łatwiej o odpowiednią siłę roboczą niż w innych. Niektóre obszary geograficzne
charakteryzują się określoną tradycją zawodową, lecz zazwyczaj niezmiernie trudno znaleźć
można taką lokalizację, która odpowiednio wykwalifikowaną i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz