Zarządzanie produkcją i usługami

note /search

Zarządzanie produkcją i usługami - Marek Janusz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5684

...PRODUKCJA – świadoma i celowa działalność ludzka, która przystosowuje zasoby i siły przyrody do potrzeba człowieka Produkcja obejmuje: - wydobywanie - przerabianie, przetwarzanie - przemieszczanie przedmiotów w przestrzeni - przechowywanie przedmiotów w czasie Społeczny proces produk...

Fazy projektowania procesu produkcyjnego

 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610

Fazy projektowania procesu produkcyjnego. Proces projektowania składa się z następujących etapów: 1. Koncepcja-wyszczególnione są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi, określające wymagania przyszłego użytkownika. Decyzje dotyczące parametrów posejmowe są przez zespoły składające się z ...

Lokalizacja przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2814

Lokalizacja przedsiębiorstwa – ogólna, szczegółowa oraz czynniki, które wpływają na wybór. Jedna z najważniejszych cech systemu przetwórczego jest sprawność, z jaka jego produkt trafia do odbiorców. Jakiekolwiek rozważania nad tym zagadnieniem muszą dotyczyć wyznaczenia miejsca, w którym należy...

Sterowanie przebiegiem produkcji - omówienie

 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Sterowanie przebiegiem produkcji. Sterowanie jest rozumiane jako pojęcie obejmujące wszystkie poniższe funkcje: 1) planowanie 2) dokumentowanie 3) pomiar 4) porównywanie 5) sprawozdawczość 6) korygowanie Funkcje sterowania: Sporządzanie harmonogramów wykorzystania zasobów. Na podstawie zl...

Zagadnienia - zarządzanie Produkcją i usługami

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją i usługami Struktura procesu wytwórczego Proces wytwórczy - jest to przetwarzanie czynników produkcji w gotowe wyroby lub usługi. Dzieli się na: Proces wytwórczy podstawowy - dotyczy ...

Cykl życia produktu - pozycjonowanie produktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Cykl życia produktu - okres od momentu wprowadzenia do momentu wycofania produktu z rynku : Wprowadzenie - przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z wypromowaniem produktu, Np. uzyskanie patentu na dobro , (w usługach nie ma patentów) Wzrost Dojrzałość Spadek ...

Zarządzanie produkcją i usługami - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 6272

Zarządzanie produkcją   mn - liczba stanowisk (liczba maszyn) wykonujących i-tą operację technologiczną tsiij   T =CTt = ∑ijT = max{Tij }ijt - norma czasu i-tej operacji technologicznej   nijsii=1  T - takt i-tej operacji technologicznej (j-tego asortymentu) ij 60T − T ′  P =D = ⋅100%T - takt proc...

Zarządzanie produkcją i usługami - pytania kontrolne

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

„Zarządzanie produkcją i usługami” Zarządzanie produkcją w gospodarce rynkowej Opisz z punktu widzenia logistycznego podstawowe rodzaje działalności gospodarczych. - wytwórcza - na rzeczowy strumień dostaw składają się materiały podstawowe (surowce, elementy oraz zespoły kooperacyjne) oraz pomocn...

Zarzadzanie wąskimi przekrojami - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

ZARZĄDZANIE WĄSKIMI PRZEKROJAMI (Optimized Production Technology - OPT) Technologia Optymalnej Produkcji (Optimized Production Technology - OPT) Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints) Synchroniczne Wytwarzanie (Synchronous Manufacturing) Eliyahu M. Goldratt - Izrael, lata 70-te USA 1979 E...

Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 623

1.Charakterystyka głównych funkcji systemów CAD, CAM, CAP, PPC CAD- Komputerowo wspomagane projektowanie. Główne funkcje CAD:- geometryczne modelowanie obiektów- tworzenie i edycja dokumentacji konstrukcyjnej- zapisywanie i przechowywanie dokumentacji w postaci plików lub baz danych- generowanie li...