Zarządzanie produkcją i usługami - strona 2

note /search

Atrybuty w procesie projektowania usług

 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1659

Atrybuty w procesie projektowania usług. Przy projektowaniu usług wymagany jest pewien system ich kwalifikacji. Dostępna literatura pozwala na następujący podział: a. przedsiębiorstw usługowe, b. sklepy usługowe, c. usługi masowe, d. usługi profesjonalne, e. usługi personalne Atrybuty mając...

Istota i cele zarządzania produkcją i usługami.

 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1974

Istota i cele zarządzania produkcją i usługami. Zarządzanie produkcją i usługami jest procesem polegającym na ustalaniu celów (zadań) dla produkcyjnych i usługowych komórek przedsiębiorstwa, zgodnych z celami przedsiębiorstwa jako całości oraz powodowaniu, aby podejmowane decyzje i działania za...

Atrybuty w procesie projektowania usług - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Atrybuty w procesie projektowania usług. Przy projektowaniu usług wymagany jest pewien system ich kwalifikacji. Dostępna literatura pozwala na następujący podział: a. przedsiębiorstw usługowe, b. sklepy usługowe, c. usługi masowe, d. usługi profesjonalne, e. usługi personalne Atrybuty mając...

Fazy projektowania procesu produkcyjnego - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Fazy projektowania procesu produkcyjnego. Proces projektowania składa się z następujących etapów: 1. Koncepcja-wyszczególnione są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi, określające wymagania przyszłego użytkownika. Decyzje dotyczące parametrów posejmowe są przez zespoły składające się z ...

Istota i cele zarządzania produkcją i usługami - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2240

Istota i cele zarządzania produkcją i usługami. Zarządzanie produkcją i usługami jest procesem polegającym na ustalaniu celów (zadań) dla produkcyjnych i usługowych komórek przedsiębiorstwa, zgodnych z celami przedsiębiorstwa jako całości oraz powodowaniu, aby podejmowane decyzje i działania za...

Lokalizacja przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1526

Lokalizacja przedsiębiorstwa – ogólna, szczegółowa oraz czynniki, które wpływają na wybór. Jedna z najważniejszych cech systemu przetwórczego jest sprawność, z jaka jego produkt trafia do odbiorców. Jakiekolwiek rozważania nad tym zagadnieniem muszą dotyczyć wyznaczenia miejsca, w którym należy...

Sterowanie przebiegiem produkcji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Sterowanie przebiegiem produkcji. Sterowanie jest rozumiane jako pojęcie obejmujące wszystkie poniższe funkcje: 1) planowanie 2) dokumentowanie 3) pomiar 4) porównywanie 5) sprawozdawczość 6) korygowanie Funkcje sterowania: Sporządzanie harmonogramów wykorzystania zasobów. Na podstawie zl...

Elastyczne systemy produkcyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3976

Ewa H_cia. Notatka składa się z 4 stron. SYSTEM PRODUKCYJNY można określić jako układ elementów składowych i relacji pomiędzy tymi elementami oraz relacji przekształceń czynników wejścia do systemu na czynniki wejścia z z systemu. System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany ...

Zarządzanie produkcją i usługami - wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1694

Ewa H_cia. Notatka składa się z 1 strony. Wyzn zd.prod Fe ef.czas pracy, Fa nomin.czas pracy, p planowane przestoje[%], Wzwsp.zmiennosci [1/3, 2/3, 1], Fk kalend.czas pracy, DW dni wolne. Fe= Fa(1-p/100)Wz[h] Fa=Fk-DW[h] Fk=365[dni]*24[h]= 8760[h] Roczna zdolność produkcyjna Zpp, V wydajność masz...

Przedmiot i funkcje systemu zarządzania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Cel, przedmiot i funkcje systemu zarządzania produkcją i usługami Definiowanie pojęcia zarządzanie: Zarządzanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Zarządzanie jako „dokładne poznanie tego, czego się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to...