Fazy projektowania procesu produkcyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy projektowania procesu produkcyjnego - strona 1 Fazy projektowania procesu produkcyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Fazy projektowania procesu produkcyjnego.
Proces projektowania składa się z następujących etapów:
1. Koncepcja-wyszczególnione są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi,
określające wymagania przyszłego użytkownika. Decyzje dotyczące parametrów
posejmowe są przez zespoły składające się z konsumentów i projektantów. Zespoły
projektujące powinny uzyskać następujące minimum informacji:
o
wymagania techniczne i użytkowe zawierające szczegółowe określenie
poziomu jakości i niezawodności,
o
wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego i obowiązującej mody,
o
cena sprzedaży lub koszt wytworzenia
o
termin, w jakim produkt powinien znaleźć się na rynku
o
przewidywany popyt i poniesione koszty,
o
koszt wykonania projektu,
o
określenie aktualnej sytuacji prawnej.
2. Akceptacja- ustalenie, czy planowane parametry są możliwe do realizacji,
zatwierdzenie parametrów będących kompromisem miedzy wymaganiami a
możliwościami. Na tym etapie omawiane są koszty związane z projektem oraz
określane możliwości wytwórcze organizacji.
3. Wykonanie- przygotowanie modeli produktów do testowania, powinny one zawierać
wszystkie wymagania, zarówno praktyczne jak i teoretyczne dotyczące wcześniej
przyjętych parametrów. Wykonanie prób powinno udzielić odpowiedzi na pytanie czy
możliwe jest wytworzenie produktu zaspakajającego przyjęte wymagania.
4. Przetworzenie- tu odbywa się przekazanie projektu wykonawcom, którzy
współpracują z jego twórcami. Pod koniec tego etapu należy przygotować raport
podsumowujący dotychczasowe działania.
5. Czynności pilotowe- wytworzona zostaje określona liczba wyrobów, potrzebnych do
sprawdzenia poprawności projektu i przyjętych parametrów. Ponadto należy
przeprowadzić badanie wymagań i oczekiwań klienta. Badanie to powinno objąć:
o
informacje operacyjne,
o
środki operacyjne,
o
techniki działania i przybliżone wyniki,
o
wymagania i oczekiwania.
6. Zatwierdzenie projektu.
Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu
wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z materiałów, półfabrykatów, części lub
zespołów. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz działania pomocnicze,
jak transport, magazynowanie, transport międzyoperacyjny, kontrolę, konserwację.
Proces technologiczny jest to główna część procesu produkcyjnego, w której następuje
obróbka części oraz montaż części w zespoły i wyrób. Inna definicja podaje iż: proces
technologiczny jest częścią procesu produkcyjnego, którego zadaniem jest zmiana kształtu,
wymiarów, wyglądu, położenia i właściwości przedmiotu obrabianego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz