Podstawy projektowania inżynierskiego - mechatronika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5817
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy projektowania inżynierskiego - mechatronika - strona 1 Podstawy projektowania inżynierskiego - mechatronika - strona 2 Podstawy projektowania inżynierskiego - mechatronika - strona 3

Fragment notatki:

Dzięki jej zawartości, możesz dowiedzieć się takich rzeczy, jak: co to jest projektowanie, jakie są niezmienniki projektowania, elementy projektowania wyrobu, główne fazy projektowania, mechatronika, projektowanie współbieżne. Poznasz strukturę procesu projektowania, ograniczenia związane z konstrukcją, różnice w charakterystyce cech tradycyjnego i współbieżnego podejścia do projektowania.

Co to jest projektowanie i z czego wynika zróznicowanie projektowanego produktu.
Projektowanie (łac. proiicere, proiectus „rzucić naprzód; wyciągnąć”) jest twórczą działalnością związaną z powstawaniem produktu zróżnicowanego, czyli wszystkie czynności i działania, począwszy od określenia i opisania potrzeby a skończywszy na szczegółowym obmyśleniu jak ta potrzeba ma być zaspokojona. Zazwyczaj jest to projekt jakiegoś urządzenia (np. maszyny, pojazdu, aparatu itp.) i pomieszczenia, w którym to urządzenie będzie eksploatowane. Zróżnicowanie wynikające z:
cech, parametrów użytkowych, zgodności ze standardami, trwałości, niezawodności, łatwości naprawy,
stylu itd. Jakie są niezmienniki projektowania
Niezmiennikami projektowania są:
potrzeba społeczna - mogąca się przejawiać w różny sposób, jako impuls inicjujący proces projektowania,
kompetentny sprawca procesu projektowania - tzw. system projektujący, może to być zorganizowany zespół projektantów lub pojedynczy projektant,
określony system wartości uznawany przez system projektujący, ważne są m.in. relacje pomiędzy względną ważnością kryteriów technicznych, ekonomicznych i humanistycznych,
zasoby warunkujące poprawność przebiegu procesu:
metodologiczne (strategie projektowe, metody),
informacyjne (ilość i jakość potrzebnych informacji),
techniczne (wyposażenie w sprzęt techniczny),
ekonomiczne (finanse, kapitał),
czasowe (projektowanie musi trwać odpowiednio długo),
wynik projektowania, pojawiający się w postaci zweryfikowanej dokumentacji technicznej, często - prototypu lub modelu funkcjonalnego.
Na czym polega projektowanie techniczne, projektowanie urządzeń oraz procesów technologicznych?
Projektowanie techniczne Jest to jeden z bardzo istotnych etapów działalności inżynierskiej, którego głównym celem jest projektowanie obiektów technicznych, w tym procesów i środków produkcji. Na tym etapie dobiera się idee działania technicznego, rozwija się je w koncepcje systemów technicznych i tu zapadają istotne decyzje, rzutujące potem na skuteczność, ekonomiczność i niezawodność, a tym samym na wydajność i użyteczność społeczną całego przedsięwzięcia. Każde projektowanie obiektów technicznych, wymaga zaangażowania zdolnych inżynierów o najwyższych kwalifikacjach, głębokiej wiedzy i dużym doświadczeniu. Skonkretyzowanym wynikiem działalności projektowej jest dokumentacja techniczna w postaci rysunków, opisów, instrukcji i zestawień obiektów oraz kosztorysy.
Projektowanie procesów technologicznych polega na obmyśleniu i opracowaniu informacji o sposobie i kolejności działań, o potrzebnych narzędziach, maszynach, urządzeniach i pomieszczeniach oraz o sposobie sterowania tymi działami.

(…)

… lotniczej i rakietowej stały się możliwe po wynalezieniu super wytrzymałych i bardzo lekkich materiałów kompozytowych, podobny wpływ ma rozwój nowych stopów metalicznych, cermetów oraz tworzyw sztucznych.
Projekt adaptacyjny, czyli rozwojowy - jest projektem, w którym poprawia się właściwości użytkowe działającego dotąd urządzenia przez stosowne projektowanie wykorzystujące postęp w inżynierii materiałowej…
… tych zadań. Zadaniem może być zarówno osiedle mieszkaniowe, wolno stojąca willa, most, samochód, sprzęt wojskowy, lekarstwo, koc elektryczny, rakieta międzykontynentalna, zabawka dziecięca lub system irygacyjny itp.
Co to jest mechatronika
Wprowadzenie elektroniki i techniki komputerowej do sterowania systemów mechanicznych stworzyło nowy interdyscyplinarny obszar zintegrowanych nauk technicznych, zwany…
…:
„klasyczne”
„komputerowe”
- symulacja komputerowa
- metoda elementów skończonych
rysowanie
CAD projektowanie wspomagane komputerowo
zdefiniowane zadania
dostępność informacji
środki pracy
środowisko pracy
czas
struktura organizacyjna
decyzje zewnętrzne
wiedza
zdolności
system wartości
emocje
motywacja
Czynniki zewnętrzne
Czynniki indywidualne
Projektowanie

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz