Podstawy projektowania inżynierskiego

note /search

Wykłady z podstaw projektowania

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4592

Są to notatki z wykładów prowadzonych przez dr inż. Ireneusza Jóźwiaka z przedmiotu Podstawy projektowania. Zawierają takie zagadnienia jak: podstawowe warunki bezpieczeństwa według metody stanów granicznych, klasyfikacja obciążeń, charakte...

Podstawy projektowania inżynierskiego - mechatronika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 6034

Dzięki jej zawartości, możesz dowiedzieć się takich rzeczy, jak: co to jest projektowanie, jakie są niezmienniki projektowania, elementy projektowania wyrobu, główne fazy projektowania, mechatronika, projektowanie współbieżne. Poznasz struktu...

Podstawy projektowania - wałek

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 861
Wyświetleń: 9653

I. DOBÓR PÓŁFABRYKATU: Dla produkcji małoseryjnej (do 500 szt.) dobieram jako półfabrykat: pręt walcowany. Materiał wyjściowy: 5t 35 (f85 x 135). Naddatki na obróbkę powierzchni czołowych: toczenie zgrubne: 4.0; toczenie kształtujące: 1,7; szlifo...

Projekt PPI AK SK

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1533

Najistotniejsze zagrożenia, którymi powinno się zająć w pierwszej kolejności to: awarie maszyn i urządzeń, łamanie przepisów BHP, mała ilość środków bezpieczeństwa( gaśnice, hydranty, czujniki pożarowe, monitoring). Z kolei największe możliw...

Projektowanie - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2443

1. Co to jest projektowanie i z czego wynika zróżnicowanie projektowanego produktu? Projektowanie (łac. proiectus – rzucić naprzód) – twórcza działalność człowieka związana z powstaniem zróżnicowanego produktu, zawierająca w sobie wszystkie działania od określenia potrzeby do szczegółowego ob...

Rysunek elektryczny ZiIP

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 7665

Rysunek elektryczny; symbole elektryczne; elementy rysunku technicznego PPI 17.03.2010 wykładRysunek techniczny elektrycznyRysunek techniczny wykonywany Według ustalonych zasad i przepisów, dzięki symbolom uzgodnionym międzynarodowo może być zrozumiały dla ludzi na całym świecie, niezależnie od znaj...

Co to jest projekt; rodzaje projektów; rysunek techniczny

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5418

ćwiczenia ZiIP PPI 12.03.2010r. wykładProjekt oryginalny- dotyczy wykonania wyrobu mającego funkcjonować według nowej zasady. W takimProjekt adaptacyjny- czyli rozwojowy- jest projektem, w którym poprawia się właściwości uzytkowe działającego dotad urzadzenia przez stosowane projektowanie wykorzystu...

Podstawy projektowania inżynierskiego - prezentacje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1407

Projektowanie Przez projektowanie rozumieć będzie się będzie wszystkie czynności i działania, począwszy od określenia i opisania potrzeby a skończywszy na szczegółowym obmyśleniu jak ta potrzeba ma być zaspokojona. Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością zaprojektowania jakiegoś urządzenia (np. ...

Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania - Projektowanie techni...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2597

1. Co to jest projektowanie i z czego wynika zróżnicowanie projektowanego produktu. Projektowanie (łac. proiicere, proiectus „rzucić naprzód; wyciągnąć”) jest twórczą działalnością związaną z powstawaniem produktu zróżnicowanego, czyli wszystkie czynności i działania, począwszy od określenia i op...

Podstawy projektowania inżynierskiego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3822

Z notatki dowiemy się, czym jest rysunek budowlany, rysunek konstrukcyjny, rysunek architektoniczno-budowlany. RYSUNEK BUDOWLANY: rysunek urbanistyczny rysunek architektoniczno- budowlany rysunek konstrukcyjny rysunek instalacyjny + zagospodarowania terenu, urządzeń sportowych, meblowy, graficznyc...