Projekt PPI AK SK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt PPI AK SK - strona 1 Projekt PPI AK SK - strona 2 Projekt PPI AK SK - strona 3

Fragment notatki:Najistotniejsze zagrożenia, którymi powinno się zająć w pierwszej kolejności to: awarie maszyn i urządzeń, łamanie przepisów BHP, mała ilość środków bezpieczeństwa ( gaśnice, hydranty, czujniki pożarowe, monitoring).

Z kolei największe możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożeń związanych z ryzykiem bezpieczeństwa pracy to: stosowanie nagan, zwolnień dyscyplinarnych, wyposażenie hal produkcyjnych w systemy bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń, kursów oraz odpowiedni dobór kadry pracowniczej.

Ad.1. Obszar ten jest bardzo ważny, bo osoba nie posiadająca odpowiednich umiejętności może popełnić mnóstwo błędów zagrażających zdrowiu lub życiu, ale specjalne szkolenia i odpowiedni dobór pracowników mogą ograniczyć to ryzyko.
Ad. 2. Obszar ten jest bardzo ważny, bo niewłaściwe funkcjonowanie maszyn może doprowadzić do wypadków, jednakże można to ograniczyć poprzez regularne serwisy.
Ad.3. Obszar ten jest bardzo ważny, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi wypadkami, a jego ograniczenie jest trudne w osiągnięciu.
Ad.4. Obszar ten jest mało ważny, ponieważ jest to zjawisko powszechne, to jednak przy nowoczesnych technologiach da się to zjawisko ograniczyć.
Ad.5. Obszar ten jest mało ważny, bo nie mamy wpływu na zdarzenia od nas niezależne.
Ad.6. Obszar ten jest średnio ważny, ponieważ wprowadzenie nadzoru może w znacznym stopniu ograniczyć ten problem.
Ad.7. Obszar ten jest mało ważny, bo w prosty sposób można temu przeciwdziałać poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu.
Ad.8. Obszar ten jest średnio ważny, ponieważ mimo iż możemy zapewnić pracownikowi komfort pracy, nie mamy wpływu na jego życie prywatne.
Ad.9. Obszar ten jest mało ważny, ponieważ można go w znacznym stopniu eliminować poprzez wprowadzenie testów kontrolnych.

Metoda I 1.Identyfikacja obszarów ryzyka Przyjęta została trójstopniowa skala:
m - prawdopodobieństwo małe
s - prawdopodobieństwo średnie
d - prawdopodobieństwo duże
M - szansa mała/ryzyko małe
S - szansa średnia/ryzyko średnie
D - szansa duża/ryzyko duże
Analiza zagrożeń dotyczących ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy.
ZAGROŻENIA
Prawdopodobieństwo
wystąpienia
Dotkliwość
wystąpienia skutków
1.
Niewystarczające kompetencje na dane stanowisko.
m
D
2.
Awarie maszyn i urządzeń.
s
D
3.
Łamanie przepisów BHP.
d
D
4.
Zużycie tribologiczne maszyn. s
S
5.
Nieprzewidywalne zdarzenia losowe.
m
M
6.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń.
s
S
7.
Mała ilość środków bezpieczeństwa ( gaśnice, hydranty, czujniki pożarowe, monitoring).
s
D
8.
Brak należytej ostrożności, koncentracji.
d
S
9.
Niezastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniach.
m
S
10.
Wady konstrukcyjne hal produkcyjnych
m
D
Analiza szans związanych z ryzykiem bezpieczeństwa pracy.
SZANSE
Prawdopodobieństwo
wystąpienia
Korzystność
wystąpienia skutków
1.
Prowadzenie szkoleń, kursów oraz odpowiedni dobór kadry pracowniczej.
s
D
2.
Regularne przeglądy maszyn i urządzeń.
s
S
3.
Stosowanie nagan, zwolnień dyscyplinarnych.
d
D
4.
Kontrola jakości materiałów elementów maszyn. m
S
5.
Analiza nieprzewidzianych zdarzeń oraz próba znalezienia szybkich sposobów zaradczych.
m
D
6.
Stosowanie kar oraz nadzoru nad pracownikami. d
D
7.
Wyposażenie hal produkcyjnych w systemy bezpieczeństwa.
d
D
8.
Przestrzeganie czasu pracy oraz zapewnienie pracownikowi komfortu psychicznego.
m
S
9.
Prowadzenie testów kończących szkolenia oraz stosowanie premii za najlepsze wyniki.
s
S
10.
Kontrola stanu hali.
s
D
Najistotniejsze zagroże

(…)


Dla dotkliwości:
SDA = dD + dS + sD = 1 + 1 + 2 = 4 - suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie A
SDB = mD + sS + dM = 2 + 2 + 0 = 4 - suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie B
SDC = mS + mM + sM = 1 + 1 + 0 = 2 - suma zdarzeń w macierzy zagrożeń w grupie C
SZ = SDA + SDB + SDC = 4 + 4 + 2 = 10 to suma elementów macierzy relacji-zagrożenia
Dla korzystności:
SKA = dD + dS + sD = 3 + 0+ 2 = 5 - suma zdarzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz