podstawy projektowania inżynierskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3759
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy projektowania inżynierskiego - strona 1

Fragment notatki:

Z notatki dowiemy się, czym jest rysunek budowlany, rysunek konstrukcyjny, rysunek architektoniczno-budowlany.

RYSUNEK BUDOWLANY:
rysunek urbanistyczny
rysunek architektoniczno- budowlany
rysunek konstrukcyjny
rysunek instalacyjny
+ zagospodarowania terenu, urządzeń sportowych, meblowy, graficznych projektów organizacji budowy i robót, zagospodarowania terenów zielonych.
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY (przedstawia szczegółowo elementy konstrukcyjne danego obiektu):
schematyczny - układ konstrukcyjny w sposób uproszczony i podstawowe wymiary,
roboczy - dane i informacje niezbędne do wykonania elementu,
zestawieniowy - wzajemne usytuowanie obiektów,
szczegółowy - fragmenty konstrukcji w większej podziałce.
RYSUNEK URBANISTYCZNY (przestrzenne, planowe ukształtowanie przestrzeni dla potrzeb człowieka, ustalenie dla obszarów przeznaczenia i sposobu zagospodarowania na określone cele)
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
- dla całego kraju - plan KRAJOWY,
- obszarów poszczególnych województw - plan REGIONALNY, - kilku województw - plan MAKROREGIONALNY,
- dla poszczególnych jednostek osadniczych - plan MIEJSCOWY.
RYSUNEK ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (najstarsza forma zapisu związana z projektowanie architektonicznym i architektoniczno -budowlanym) powinien zawierać:
metrykę projektu
opis techniczny budynku
plan sytuacyjny obiektu
przekroje pionowe (wymiary w stanie surowym)
rzuty poziome (wymiary w stanie surowym)
elewacje
szczegóły i detale
zestawienia
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE (w zależności od stosowanego materiału):
konstrukcji żelbetonowych, betonowych i sprężonych,
konstrukcji metalowych
konstrukcji drewnianych.
RYSUNEK KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH (w zależności od przeznaczenia):
konstrukcje inżynierskie,
konstrukcje architektoniczne.
Wykonuje je się na podstawie projektu architektonicznego oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
RYSUNEK INSTALACYJNY:
instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne,
instalacje gazowe,
instalacje CO,
instalacja odgromowa.
SCHEMATY ELEKTRYCZNE:
podstawowe - pokazanie obiektów lub ich najważniejszych elementów, ich zadań i wzajemnych położeń,
wyjaśniające - pokazanie elementów funkcjonalnych i ich połączeń oraz punktów przyłączeń,
wykonawcze - pokazanie połączeń elektrycznych wszystkich elementów obiektów przez przedstawienie i opisanie przewodów ,wiązek, kabli, wyprowadzeń etc.,
plany - położenie obiektów lub ich części składowych lub przedstawić usytuowanie sieci.
DIAGRAMY (rysunki wyjaśniające współzależność między):
czynnościami - graficzne uporządkowanie czynności,


(…)

… czasem - diagram przyczynowy z czasem pracy elementów,
czynnościami i wielkościami fizycznymi,
stanem różnych elementów obiektu,
elementami klasyfikowanymi.
SYMBOLE GRAFICZNE W RYSUNKU ELEKTRYCZNYM:
przedmiotowe - przedstawiają ogólnie pewien rodzaj obiektów,
uzupełniające - dodane w celu określenia zasady pracy, wykonywanego zjawiska,
szczegółowe - symbol ogólny + symbol uzupełniający.
SYMBOLE:
- ze względu na rodzaj rysunku technicznego:
do schematów,
do planów,
do celów informacyjnych.
- ze względu na sposób przedstawienia:
jednoliniowe,
wieloliniowe.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz