Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania - Projektowanie techniczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania - Projektowanie techniczne  - strona 1 Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania - Projektowanie techniczne  - strona 2 Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania - Projektowanie techniczne  - strona 3

Fragment notatki:


1. Co to jest projektowanie i z czego wynika zróżnicowanie projektowanego produktu.
Projektowanie (łac. proiicere, proiectus „rzucić naprzód; wyciągnąć”) jest twórczą działalnością związaną z powstawaniem produktu zróżnicowanego, czyli wszystkie czynności i działania, począwszy od określenia i opisania potrzeby a skończywszy na szczegółowym obmyśleniu jak ta potrzeba ma być zaspokojona. Zazwyczaj jest to projekt jakiegoś urządzenia (np. maszyny, pojazdu, aparatu itp.) i pomieszczenia, w którym to urządzenie będzie eksploatowane.

15. Co to jest projektowanie zadaniowe
Projektowanie zadaniowe zwane niekiedy tradycyjnym lub klasycznym, nadal dominujące w znacznej liczbie pracowni projektowych, utożsamia przedmiot projektowania z przedmiotem projektowanym. Jest ono działalnością opartą na doświadczeniu, polegającą na rozwiązywaniu bardzo szczegółowych i wyraźnie zdefiniowanych problemów, tzw. zadań. Projektowanie takie ma charakter służebny względem tych zadań. Zadaniem może być zarówno osiedle mieszkaniowe, wolno stojąca willa, most, samochód, sprzęt wojskowy, lekarstwo, koc elektryczny, rakieta międzykontynentalna, zabawka dziecięca lub system irygacyjny itp.

16. Co to jest mechatronika
Wprowadzenie elektroniki i techniki komputerowej do sterowania systemów mechanicznych stworzyło nowy interdyscyplinarny obszar zintegrowanych nauk technicznych, zwany mechatroniką (mechatronics).
System mechatroniczny odbiera za pomocą czujników (sensorów) sygnały z otoczenia, przetwarza je i interpretuje za pomocą przetworników (procesorów), a następnie stosownie do sytuacji aktywnie reaguje na otoczenie za pomocą, najczęściej mechanicznych, urządzeń wykonawczych (aktorów).

Co to jest projektowanie i z czego wynika zróznicowanie projektowanego produktu.
Projektowanie (łac. proiicere, proiectus „rzucić naprzód; wyciągnąć”) jest twórczą działalnością związaną z powstawaniem produktu zróżnicowanego, czyli wszystkie czynności i działania, począwszy od określenia i opisania potrzeby a skończywszy na szczegółowym obmyśleniu jak ta potrzeba ma być zaspokojona. Zazwyczaj jest to projekt akiegoś urządzenia (np. maszyny, pojazdu, aparatu itp.) i pomieszczenia, w którym to urządzenie będzie eksploatowane. Zróżnicowanie wynikające z:
cech, parametrów użytkowych, zgodności ze standardami, trwałości, niezawodności, łatwości naprawy,
stylu itd. Jakie są niezmienniki projektowania
Niezmiennikami projektowania są:
potrzeba społeczna - mogąca się przejawiać w różny sposób, jako impuls inicjujący proces projektowania,
kompetentny sprawca procesu projektowania - tzw. system projektujący, może to być zorganizowany zespół projektantów lub pojedynczy projektant,
określony system wartości uznawany przez system projektujący, ważne są m.in. relacje pomiędzy względną ważnością kryteriów technicznych, ekonomicznych i humanistycznych,
zasoby warunkujące poprawność przebiegu procesu:
metodologiczne (strategie projektowe, metody),
informacyjne (ilość i jakość potrzebnych informacji),
techniczne (wyposażenie w sprzęt techniczny),
ekonomiczne (finanse, kapitał),
czasowe (projektowanie musi trwać odpowiednio długo),
wynik projektowania, pojawiający się w postaci zweryfikowanej dokumentacji technicznej, często - prototypu lub modelu funkcjonalnego.
Na czym polega projektowanie techniczne, projektowanie urządzeń oraz procesów technologicznych?
Projektowanie techniczne Jest to jeden z bardzo istotnych etapów działalności inżynierskiej, którego głównym celem jest projektowani

(…)

… urządzeń oraz procesów technologicznych?
Projektowanie techniczne Jest to jeden z bardzo istotnych etapów działalności inżynierskiej, którego głównym celem jest projektowanie obiektów technicznych, w tym procesów i środków produkcji. Na tym etapie dobiera się idee działania technicznego, rozwija się je w koncepcje systemów technicznych i tu zapadają istotne decyzje, rzutujące potem na skuteczność, ekonomiczność i niezawodność, a tym samym na wydajność i użyteczność społeczną całego przedsięwzięcia. Każde projektowanie obiektów technicznych, wymaga zaangażowania zdolnych inżynierów o najwyższych kwalifikacjach, głębokiej wiedzy i dużym doświadczeniu. Skonkretyzowanym wynikiem działalności projektowej jest dokumentacja techniczna w postaci rysunków, opisów, instrukcji i zestawień obiektów oraz kosztorysy…
… właściwości materii oraz zjawisk fizycznych, opracowaniu struktur mechanizmów oraz tworzeniu pożądanych sprzężeń i relacji pomiędzy obiektami.
Projektowanie ergonomiczne
Projektowanie, którego celem jest tworzenie ergonomicznie poprawnych obiektów technicznych, wyróżniające się od tradycyjnego projektowania inżynierskiego położeniem nacisku właśnie na ergonomiczną jakość projektowanego obiektu, traktowanego…
… lotniczej i rakietowej stały się możliwe po wynalezieniu super wytrzymałych i bardzo lekkich materiałów kompozytowych, podobny wpływ ma rozwój nowych stopów metalicznych, cermetów oraz tworzyw sztucznych.
Projekt adaptacyjny, czyli rozwojowy - jest projektem, w którym poprawia się właściwości użytkowe działającego dotąd urządzenia przez stosowne projektowanie wykorzystujące postęp w inżynierii materiałowej…
…”
- symulacja komputerowa
- metoda elementów skończonych
rysowanie
CAD projektowanie wspomagane komputerowo
zdefiniowane zadania
dostępność informacji
środki pracy
środowisko pracy
czas
struktura organizacyjna
decyzje zewnętrzne
wiedza
zdolności
system wartości
emocje
motywacja
Czynniki zewnętrzne
Czynniki indywidualne
Projektowanie

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz