Projektowanie - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie - opracowanie - strona 1 Projektowanie - opracowanie - strona 2 Projektowanie - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:1. Co to jest projektowanie i z czego wynika zróżnicowanie projektowanego produktu?
Projektowanie (łac. proiectus – rzucić naprzód) – twórcza działalność człowieka związana z
powstaniem zróżnicowanego produktu, zawierająca w sobie wszystkie działania od określenia
potrzeby do szczegółowego obmyślenia jak ma być ona zaspokojona. Zazwyczaj jest to projekt
urządzenia, maszyny oraz pomieszczenia, w którym ma być eksploatowane.
Zróżnicowanie wynika z: parametrów użytkowych, zgodności ze standardami, trwałości,
niezawodności, łatwości naprawy, itp.

30. Co to jest optymalizacja i co jest rozwiązaniem zadania optymalizacji lub
polioptymalizacji w projektowaniu?
Jest to dążenie do znalezienia wariantu ocenianego jako najlepszy według ustalonego kryterium,
spośród wariantów uznanych za dopuszczalne.
Rozwiązaniem jest ekstremum funkcji, w której zmiennymi są elementy podlegające optymalizacji
(jeden lub wiele – polioptymalizacja) przy zadanych ograniczeniach.

36. Czym jest projektowanie w ujęciu holistycznym?
Patrzenie na obiekt projektowania (często bardzo skomplikowany, złożony) jako na całość
składającą się jednak z poszczególnych części (charakterystycznych dla różnorodnych dziedzin
nauki i techniki – różni specjaliści) powiązanych ze sobą przyczynowo-skutkowo oraz często nie do
końca poznanych. Takie podejście pozwala na opracowanie nowych konstrukcji i systemów oraz
poszerzanie horyzontów nauki i projektowania. Tworzy to nową dyscyplinę efektywnego
współdziałania zespołowego – badania operacyjne.
Przedmiotem projektowania mogą być przeróżne urządzenia, od statków kosmicznych,
komputerów, systemów sterowania, po procesy materiałowe, energetyczne, techniczne,
informatyczne.


(…)

…; zawiera relacje między kryteriami
technicznymi, ekonomicznymi, humanistycznymi, itp.
zasoby warunkujące poprawność przebiegu procesu – ekonomiczne (kapitał), czasowe,
techniczne (sprzęt), informacyjne
wynik projektowania – dokumentacja techniczna i ew. prototyp
3. Projektowanie techniczne, urządzeń, procesów technologicznych, ergonomiczne
techniczne:
– projektowanie obiektów technicznych, procesów i środków produkcji i innych elementów
warunkujących późniejszą ekonomiczność i niezawodność systemów technicznych
– współpraca ekspertów z różnych dziedzin
– wynik jest w postaci dokumentacji technicznej (rysunki, opisy, zestawienia, kosztorysy)
urządzeń:
– obmyślenie zasady działania urządzenia
– dobór układów przetwarzania energii, materii i informacji – poprzez wykorzystanie właściwości
materii i zjawisk fizycznych
procesów technologicznych:
– obmyślenie kolejności działań, sprzętu, narzędzi, maszyn, pomieszczeń oraz sposobu
sterowania nimi
ergonomiczne:
– nacisk na ergonomię projektowanego obiektu, złożonego z dwóch komponentów: ludzkiego i
technicznego
4. Podział projektów i ich charakterystyka w zależności od stopnia wprowadzania nowych
rozwiązańoryginalny – projekt wyrobu…
… wprowadzanie różnorodnych specjalistów w obszar
projektowania; ograniczone zastosowanie, raczej tylko do fazy koncepcji
– macierzowa – kierownik projektu odpowiedzialny za planowanie, monitorowanie i koordynację
projektu; wymaga wysokich kompetencji kierownika oraz doświadczenia w łagodzeniu
konfliktów, do których często ta organizacja doprowadza; naturalna organizacja dla CE;
hierarchia wiedzy i umiejętności…
….
Rozwiązaniem jest ekstremum funkcji, w której zmiennymi są elementy podlegające optymalizacji
(jeden lub wiele – polioptymalizacja) przy zadanych ograniczeniach.
31. W jaki sposób przebiega proces formułowania i rozwiązywania problemu optymalizacji
oraz co musi zawierać prawidłowe sformułowanie problemu optymalizacji?
Proces – zjawisko fizyczne, proces technologiczny, planowanie produkcji, itp.
Model – opis…
…, utożsamia przedmiot projektowania z przedmiotem
projektowanym. Ma charakter służebny i bazuje na doświadczeniu i pozwala rozwiązywać bardzo
szczegółowe, ale dobrze zdefiniowane problemy, tzw. zadania. Zadaniem może być: osiedle
mieszkaniowe, sprzęt wojskowy, lekarstwo, koc elektryczny, rakieta kosmiczna, itp.
16. Co to jest mechatronika?
Nauka interdyscyplinarna powstała poprzez wprowadzenie elektroniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz