Wykłady z podstaw projektowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4487
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z podstaw projektowania - strona 1 Wykłady z podstaw projektowania - strona 2 Wykłady z podstaw projektowania - strona 3

Fragment notatki:

Są to notatki z wykładów prowadzonych przez dr inż. Ireneusza Jóźwiaka z przedmiotu Podstawy projektowania. Zawierają takie zagadnienia jak: podstawowe warunki bezpieczeństwa według metody stanów granicznych, klasyfikacja obciążeń, charakterystyka działania wiatru, obciążenie budowli wiatrem, podatność konstrukcji. Cała notatka zajmuje 10 stron, jest podzielona na konkretne wykłady oraz zawiera niezbędne wzory oraz opisy zmiennych.
                                                                                                                                                                                                                                      ><                                                                                                                 <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       >                                                                                                                 

(…)

… Wykłady z przedmiotu Podstawy Projektowania
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Specjalność KbiI sem. II
Podstawy projektowania – wykład 28.III.2009r.
PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WEDŁUG METODY
STANÓW GRANICZNYCH (SG)
W praktycznym projektowaniu bezpieczeństwo konstrukcji zapewnia się według metody
rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa.
Metoda ta została przyjęta w większości norm projektowania konstrukcji. W metodzie
rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa występują obciążenia charakterystyczne,
które możemy opisać jako Qk i charakterystyczne wytrzymałości materiałów fk zarówno te
obciążenia jak i wytrzymałości określone są z pewnym prawdopodobieństwem na podstawie
danych statystycznych a także szereg współczynnika bezpieczeństwa γ przyjętych intuicyjnie
według obserwacji.
W metodzie rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa udział ustaleń intuicyjnych jest
ograniczany. A zapas bezpieczeństwa wynika ze statystycznej oceny obciążeń i
wytrzymałości materiałów. Dzięki rozdzielonym współczynnikom bezpieczeństwa uzyskano
możliwość szerokiego zróżnicowania zapasu bezpieczeństwa w zależności od
poszczególnych wpływów.
W przepisach krajowych niezawodność konstrukcji…
… badania próbek
γUd- współczynnik niepewności modelu fizycznego służącego do obliczania nośności U
Współczynnik γUd określa zapas bezpieczeństwa zawarty we wzorze obliczeniowym w
stosunku do średniej nośności otrzymanej na podstawie badań.
γud =Ud(f)/U(f)
Podstawy projektowania – wykład 2 4 IV 2009 r.
Klasyfikacja obciążeń:
Na konstrukcje budowlane działają obciążenia czyli wszystkie działania fizyczne…

temperatury powietrza,
- technologiczne – związane z funkcją obiektu oraz sposobem użytkowania;
Obciążenia zmienne można podzielić jeszcze ze względu na wpływ na odpowiedź
konstrukcji na obciążenia:
- statyczne – nie wywołujące sił bezwładności
- dynamiczne – działające udarowo lub cyklicznie powodując powstanie sił bezwładności
Wszystkie obciążenia ujęte są przepisami normalizacyjnymi.
Definicje i podział…
… A, a głównie od gradientu ciśnienia p, czyli
spadek ciśnienia na jednostkę długości.
Prędkość wiatru zmienia:
- siła Coriolisa – wywołana ruchem obrotowym Ziemi
- siła odśrodkowa spowodowana krzywizną ruchu powietrza
- gradient ciśnienia p
Wiatr ten występuje powyżej pewnej wysokości nad poziom terenu, możemy go określić
jako
ZG є [300,600m] i zależy od chropowatości terenu stanu równowagi termicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz