Obciążenia wiatr-śnieg- materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia wiatr-śnieg- materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego - strona 1 Obciążenia wiatr-śnieg- materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego - strona 2 Obciążenia wiatr-śnieg- materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego - strona 3

Fragment notatki:

1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Zbieranie obciążeń. 1.  Obciążenie stałe Obciążenia stałe należy przyjmować zgodnie z normą: PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Norma dostępna jest m.in. w czytelni i tam należy odszukać właściwe wartości potrzebne do projektu. 2.  Obciążenie śniegiem Obciążenie śniegiem należy przyjmować zgodnie z normą: PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. Obciążenie charakterystyczne dachu Sk odniesione do rzutu dachu na powierzchnię poziomą należy obliczyć w kN/m2, wg wzoru: Sk = Qk * c Qk - obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu określone wg stref obciążenia śniegiem, c - współczynnik kształtu dachu, wg załącznika Z1-1. strefa Qk [kN/m2] I 0,7 II 0,9 III 1,1 IV 0,003H ≥ 0,9 gdzie H-wysokość w m. n.p.m. 2 Obciążenie obliczeniowe śniegiem przyjmowane przy sprawdzaniu nośności konstrukcji według metody stanów granicznych należy obliczyć w kN/m2 rzutu połaci wg wzoru: S = Sk*γf γf =1,4 3 4 3. Obciążenie wiatrem Obciążenie wiatrem należy przyjmować zgodnie z normą: PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru należy wyznaczać wg wzoru: pk = qk*Ce*C*β  [kN/m2] prostopadle do połaci qk - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru dla poszczególnych stref wg mapki, Ce - współczynnik ekspozycji, C - współczynnik kształtu dachu, β - współczynnik działania porywów wiatru. 5 Tabela ciśnienia prędkości wiatru wg podziału na strefy: strefa qk [Pa] I 250 II 350 IIa 450 IIb 550 III 250 + 0,5H ≥ 350 (H - wysokość n.p.m.) Współczynnik ekspozycji Ce: Rodzaje terenu: A - otwarty z nielicznymi przeszkodami B - zabudowany przy wysokości istniejących budynków do 10m lub zalesiony C - zabudowany przy wysokości istniejących budynków powyżej 10m. Współczynnik działania porywów wiatru β: Przyjmuje się, że budynki typu domek jednorodzinny, nie są podatne na dynamiczne działanie wiatru. W związku z tym norma wiatrowa podaje β = 1,8. Współczynnik kształtu dachu C: Dla dachu dwuspadowego należy skorzystać z załącznika do normy wiatrowej (zamieszczony na następnej stronie). Do obliczeń więźby dachowej bardziej niekorzystnym przypadkiem jest dociążenie połaci, ponieważ sumuje się z obciążeniem stałym i obciążeniem śniegiem (wariant II).  C = Cz 6 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz