Zarządzanie produkcją i usługami - Marek Janusz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5684
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją i usługami - Marek Janusz - strona 1 Zarządzanie produkcją i usługami - Marek Janusz - strona 2 Zarządzanie produkcją i usługami - Marek Janusz - strona 3

Fragment notatki:
...PRODUKCJA – świadoma i celowa działalność ludzka, która przystosowuje zasoby i siły przyrody do potrzeba człowieka
Produkcja obejmuje:
- wydobywanie
- przerabianie, przetwarzanie
- przemieszczanie przedmiotów w przestrzeni
- przechowywanie przedmiotów w czasie
Społeczny proces produkcji – ujawnia pewne prawidłowości powstające w toku oddziaływania człowieka na przyrodę
Techniczne relacje produkcji – relacje bilansowe sprawiają, że w procesie produkcji muszą być zachowane pewne określone relacje między wytwarzaniem różnych przedmiotów. Są to TECHNICZNO BILANSOWE prawa produkcji...


...TYPY I FORMY ORGANIZACJI PRODUKCJI
2 kryteria postępu organizacyjnego
1) specjalizacja i stabilność produkcji na stanowiskach roboczych – decyduje o typie produkcji na stanowisku roboczym
2) stopień powiązania stanowisk roboczych ze sobą i ich współdziałania w procesie produkcyjnym – decyduje o formie organizacji produkcji
Typy produkcji na stanowisku roboczym ( zależne od wyrobów: ciężkie, średnie, lekkie )
- jednostkowa
- małoseryjna
- średnioseryjna
- wielkoseryjna
- masowa
Stabilność produkcji – im mniej operacji na jednym stanowisku tym większa stabilność produkcji
Stopień specjalizacji i stabilności stanowiska zależy od:
- liczby wykonanych na nim detalooperacji
- różnorodności
- pracochłonności
Wyróżniamy stanowiska o typie produkcji:
- masowym
- seryjnym
- jednostkowym...

Zarządzanie produkcją i usługami
Wykład nr 1 - 18.02.2011
Proces produkcji jako element działalności gospodarczej
PRODUKCJA - świadoma i celowa działalność ludzka, która przystosowuje zasoby i siły przyrody do potrzeba człowieka
Produkcja obejmuje: - wydobywanie
- przerabianie, przetwarzanie
- przemieszczanie przedmiotów w przestrzeni
- przechowywanie przedmiotów w czasie
Społeczny proces produkcji - ujawnia pewne prawidłowości powstające w toku oddziaływania człowieka na przyrodę
Techniczne relacje produkcji - relacje bilansowe sprawiają, że w procesie produkcji muszą być zachowane pewne określone relacje między wytwarzaniem różnych przedmiotów. Są to TECHNICZNO BILANSOWE prawa produkcji
Proces produkcji - jest układem konkretnych procesów pracy, świadomie celowo ze sobą powiązanych dla wytwarzania produktu. W tym procesie człowiek posługuje się określoną techniką materialną.
Technika produkcji - polega na umiejętnym wykorzystaniu związków przyczynowych występujących w przyrodzie i organizmie ludzkim ( praw fizycznych, chemicznych, biologicznych, fizjologicznych i psychologicznych )
Technika produkcji obejmuje stosowanie różnych środków materialnych - ŚRODKÓW PRODUKCJI
ŚRODKI PRODUKCJI
PRZEDMIOTY PRACY
Przedmioty materialne, które w procesie produkcji ulegają przekształceniu, którego dokonuje praca.
Stanowią materiał, z którego ukształtowany zostaje produkt, są to przede wszystkim zasoby przyrody ale także pewne produkty czyli przedmioty ukształtowane przez pracę wcześniejszą nazywane SUROWCAMI
ŚRODKI PRACY
Środki służące do przekształcania przedmiotów pracy
Służą do tego celu bezpośrednio ( jako narzędzie pracy ) albo pośrednio ( jako urządzenia pomocnicze )
PRODUKTY - mogą być przerobione ale mogą też być już używane PÓŁPRODUKTY ( PÓŁFABRYKATY ) - mogą użyte tylko do przerobienia
SUROWCE:
- mat. Podstawowe - wchodzą w skład produktu jako główna jego zawartość materialna
- mat. Pomocnicze - stanowią dodatki do mat. Podstawowego, służące do nadania produktowi pewnych określonych właściwości
Różnica między PRODUKTAMI a ŚRODKAMI PRODUKCJI w

(…)

… technologicznej i przedmiotowej - struktura mieszana
Struktura produkcyjno - administracyjna - tworzy się ze względu na wspólną wyodrębnioną administrację mogą wystąpić 3 sytuacje:
komórka prod - admin pokrywa się z produkcyjną
komórka prod - admin tworzy zespół kilku komórek produkcyjnych
komórka prod - admin jest częścią komórki produkcyjnej
O wyborze tych rozwiązań decyduje: rozpiętość kierowania - liczba…
… którego następuje zmiana kształtu, wyglądu zewnętrznego, właściwości fizykochemicznych przetwarzanego materiału lub trwała zmiana wzajemnego położenia poszczególnych części wchodzących w skład produkowanego wyrobu ( montaż lub demontaż )
Struktura wyrobu dzieli się na:
- zespoły główne - które mogą działać samodzielnie ( np. silnik )
- zespoły - to z czego składa się zespół główny ( np. stojan )
- podzespoły - z nich składają się zespoły ( np. pakiet stojana )
- części ( detale) - to elementy podzespołów ( np. blachy stojana )
Podstawą współczesnego podziału są detale, które traktuje się jako wyroby stopnia 0.
W0 W1W2 …WN - wyrób gotowy
Struktura procesu technologicznego
Proces technologiczny składa się z faz technologicznych, które są częścią procesu technologicznego o odrębnym, jednolitym charakterze przetwarzania…
… - automatyczne - aparaturowe
Dla celów analizy procesów pracy operacje dzielimy na:
- zabiegi
- czynności
- ruchy robocze
Zabieg to taka część operacji, która jest wykonywana przy jednym zamocowaniu przedmiotu na obrabiarce lub jednym stanowisku roboczym
Czynności
- technologiczne - właściwa przemiana technologiczna (np. zmiana kształtu )
- pomocnicze - wykonane aby można było dokonać czynności technologicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz