Zarządzanie produkcją i usługami - pytania kontrolne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją i usługami - pytania kontrolne  - strona 1 Zarządzanie produkcją i usługami - pytania kontrolne  - strona 2 Zarządzanie produkcją i usługami - pytania kontrolne  - strona 3

Fragment notatki:

„Zarządzanie produkcją i usługami”
Zarządzanie produkcją w gospodarce rynkowej
Opisz z punktu widzenia logistycznego podstawowe rodzaje działalności gospodarczych.
- wytwórcza - na rzeczowy strumień dostaw składają się materiały podstawowe (surowce, elementy oraz zespoły kooperacyjne) oraz pomocnicze zużywane w toku produkcji, nabywane na rynku dóbr przemysłowych. W wyniku procesów logistycznych powstają wyroby gotowe, wypełniające kanały sprzedaży. Wyroby te są przedmiotem dystrybucji przedsiębiorstw handlowych i usługowych na rynek dóbr konsumpcyjnych lub przemysłowych.
- handlowa - brak funkcji wytwórczych - przedsiębiorstwa handlowe zasilane są towarami odsprzedawanymi dalej odbiorcom oraz pomocniczymi. Odbiorca: końcowy( konsument ) , przedsiębiorstwo produkcyjne; - usługowa - brak funkcji wytwórczych - zasilane tylko materiałami pomocniczymi, a produktem sprzedaży są szeroko pojmowanych usług (transportowe, informatyczne, księgowe);
Co to jest produkcja (operacje, działalność operacyjna)?
- jedna z trzech podstawowych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem; proces, w którym zasoby kapitałowe, rzeczowe (maszyny, urządzenia, materiały) i osobowe (nakłady) są łączone w procesie transformacji lub konwersji dla wytworzenia produktów (efekty), obejmujących wyroby i/lub usługi.
Opisz nakłady i efekty końcowe działalności produkcyjnej.
Nakłady - zasoby obiektowe(środki pracy i zasoby pracownicze, tworzące zdolność produkcyjną systemu) angażujące kapitał trwały przedsiębiorstwa i zasileniowe(przedmioty pracy podstawowe oraz pomocnicze) - angażujące i związane z przepływem kapitału obrotowego.
Efekty:
- wyroby - produkty fizyczne, namacalne
- usługi - produkty nie fizyczne, nienamacalne
Wyrób i usługa mogą być jednym przedmiotem sprzedaży, co powoduje niejasność między granicami co jest co.
Na jakie dwie grupy dzielą się nakłady (zasoby) leżące w gestii zarządzającego produkcją? Obiektowe i zasileniowe.
Podaj definicję zarządzania produkcją.
- proces podejmowania decyzji w zakresie nabywania i efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych celem wytworzenia określonych produktów. Decyzje podejmowane są w oparciu o informacje dot. efektów rynkowych, systemów produkcyjnych i nakłady wejściowe. Zarządzanie produkcją jest skoncentrowane na zarządzaniu zdolnościami produkcyjnymi oraz materiałami. Co to jest skuteczność, sprawność, efektywność i produktywność systemu produkcyjnego?
Skuteczność: stopień osiągnięcia przez system założonego celu. Wskaźnik: ef. Osiągnięte/ Planowane

(…)

… złożenia zamówienia, po ustaleniu specyfikacji odbioru. Produkcja nieustabilizowana - jednostkowa, małoseryjna
(maszyny energetyczne)
MNZ- montaż na zamówienie - pośrednio między produkcją na magazyn a na zamówienie, duża możliwość konfiguracji produktu przy montażu. Przepływ materiałowy zakończony na produkcji elementów opcjonalnych. Klient posiada średni wpływ na wygląd produktu końcowego…
…).
Opisz charakter powiązań między trzema kluczowymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa: marketingiem, produkcją i finansami.
Marketing dostarcza informacji na temat chłonności rynku systemowi produkcyjnemu, który planuje i uruchamia przepływy materiałowe celem zaspokojenia potrzeb rynku, a żeby to zrealizować to obszar finansów planuje i uruchamia przepływy kapitałowe. Scharakteryzuj produkcję
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz