Zagadnienia - zarządzanie Produkcją i usługami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia - zarządzanie Produkcją i usługami - strona 1 Zagadnienia - zarządzanie Produkcją i usługami - strona 2 Zagadnienia - zarządzanie Produkcją i usługami - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją i usługami Struktura procesu wytwórczego Proces wytwórczy - jest to przetwarzanie czynników produkcji w gotowe wyroby lub usługi. Dzieli się na: Proces wytwórczy podstawowy - dotyczy wytwarzania produktów. Obejmuje działalność polegającą na planowaniu i wykonaniu operacji, sporządzaniu harmonogramów, sterowaniu ilością i jakością wytwarzania. Główną częścią procesu wytwórczego podstawowego jest proces technologiczny. W ramach tego procesu następuje zmiana kształtów, właściwości fizykochemicznych, wyglądu zewnętrznego, przetworzonego materiału lub trwała zmiana wzajemnego położenia poszczególnych części wchodzących w skład produkowanego wyrobu (montaż).
Proces wytwórczy pomocniczy - utrzymanie ruchu, remonty, zapewnienie ciągłości dostaw zasobów infrastrukturalnych, gospodarka odpadami
Proces wytwórczy obsługowy - obsługa administracyjna, BHP, czystość itp.
Elementy składowe procesu wytwórczego
Procesy lub operacje technologiczna,
Procesy lub operacje kontroli i pomiarów, Procesy lub operacje transportowe, Procesy lub operacje magazynowania i składowania, Procesy lub operacje złożone w różnoraki sposób z wyżej wymienionych
Operacja technologiczna - polega na zmianie kształtu, właściwości fizycznych lub chemicznych materiału wyjściowego lub półwyrobu, zgodnie z wcześniej przyjętym projektem technologicznym i przewidziana w planie operacyjnym.
Specjalnym rodzajem operacji technologicznej jest montaż i demontaż. Polega ona przewidzianej w projekcie trwałej zmianie położenia części względem siebie.
Operacja kontroli - polega na wykonaniu, za pomocą określonych przychodów, parametrów wyrobów (pomiarów) lub części i porównaniu wyników z wzorcem (rysunkiem) zgodnie z ustalonym planem kontroli. Operacja kontroli nie zmienia przedmiotu, zużywa jednak czas, energię, urządzenia, powierzchnię itp. Zadaniem organizatora jest minimalizować czas, liczbę operacji z zachowaniem odpowiednich standardów kontroli.
Operacja transportu - polega na przemieszczaniu w procesie produkcyjnym materiału, części, półwyrobu lub gotowego wyrobu z jednego miejsca na drugie wg metody i w czasie ustalonym w programie operacyjnym. Operacja transportu nie zmienia przedmiotu, zużywa jednak czas, energię, urządzenia, powierzchnię itd.
Operacja magazynowania - polega na oczekiwaniu wyrobu lub półwyrobu na obróbkę, kontrolę lub transport na inne stanowisko lub do klienta. Operacja magazynowania nie zmienia wyrobu, zużywa jednak kapitał, powierzchnię, czas a niekiedy wpływa na wartość wyrobu. Liczba operacji i czas magazynowania charakteryzuje poziom organizacji i produkcji i powinny być ograniczone do minimum.


(…)

…, kalkulacją kosztów. Istotnym warunkiem funkcjonowania zintegrowanych systemów jest stworzenie hurtowni danych (centralna baza danych) z której korzystają projektanci, planiści, organizatorzy produkcji, marketing itp.
Podstawowym celem CIM jest więc całościowy system dla zintegrowanej realizacji zleceń. Wszystkie informacje, które powstają w procesach od zaopatrzenia, poprzez konstruowanie i przygotowywanie…
… stanowiska roboczego;
zleceniowy system planowania produkcji;
bieżące dysponowanie obciążeniami stanowisk roboczych;
duże i zmienne zapasy produkcji w toku;
przewaga technologicznej struktury produkcji.
Rytmiczne:
ścisłe powiązanie stanowisk roboczych z operacjami technologicznymi;
ścisły przydział mikro operacji do poszczególnych stanowisk roboczych i powtarzalność produkcji takich samych wyrobów…
… określony produkt.
Elementy stanowiska pracy:
Zadania, jakie ma do wykonania pracownik Urządzenia służące do wykonywania pracy Narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy Przedmioty pracy, czyli pracownik oraz materiały lub półwyroby Przestrzeń, w której odbywa się praca Czynniki materialne tworzące stanowisko pracy:
Mikroklimat, w którym uwzględnia się m.in.: wilgotność powietrza, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne powietrza Pyły i gazy techniczne, czyli chemiczne związki organiczne i nieorganiczne Oświetlenie wyrażone np., jako poziom luminacji bądź natężenia Hałas mierzony w decybelach lub Hertzach, jako poziom częstotliwości dźwięku Drgania zarówno te nieregularne jak i drgania wibracyjne Klasyfikacja stanowisk roboczych
Klasyfikację stanowisk pracy można dokonać na podstawie przyjętych kryteriów…
…, trwałe, łączne)
Montażowe i demontażowe
Biotechnologiczne (powoduje zmianę struktury powierzchniowej i wewnętrznej materiałów np. oczyszczalnie ścieków, biogaz)
Ad. 3. Podział procesów wg cech organizacyjnych Procesy proste - procesy produkcji wyrobu prostego składającego się z pojedynczej części przy założeniu, że jest on wykonywany w obrębie tej samej fazy technologicznej.
Procesy złożone - proces…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz