Cykl produkcyjny i jego optymalizacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

CYKL PRODUKCYJNY I JEGO OPTYMALIZACJA
Cykl produkcyjny to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem procesu produkcyjnego określonego wyrobu. W okresie tym materiał wyjściowy przechodząc kolejno przez wszystkie etapy procesu produkcyjnego przekształcany jest w gotowy wyrób. Cykl produkcyjny można odnieść do całego procesu produkcyjnego wyrobu złożonego, jak i prostego, do poszczególnych faz technologicznych procesu wyrobu, poszczególnych operacji procesu, czynności.
Cykl produkcyjny może stanowić podstawę do ustalenia planów produkcji, normowania zapasów, robót w toku, określania zapotrzebowania na środki okresowe.
Cykl produkcyjny obejmuje dwa podstawowe okresy:
roboczy:
czas trwania operacji technologicznych
czas trwania operacji pozatechnologicznych - naturalnych, kontroli, transportowych, konserwacji, magazynowania
przerw:
przerwy wynikające z organizacji procesu produkcji, np. czas oczekiwania w magazynach
przerwy wynikające z organizacji dnia roboczego, np. dni wolne od pracy
Czas trwania cyklu produkcyjnego wyraża zależność:
+ + + + + + - okres technologiczny cyklu
- łączny czas trwania operacji kontrolnych
- łączny czas trwania operacji transportowych
- okres roboczy występujący w procesie magazynowania
- łączny czas oczekiwania międzyoperacyjnego partii detali na zwolnienie stanowiska roboczego
- łączny czas oczekiwania w magazynach
- okres przerw wynikających z organizacji dnia roboczego
Długość cyklu oraz poszczególnych jego elementów składowych można wyznaczyć metodami:
graficzną - cyklogram (najdokładniejsza)
analityczną - operującą wielkościami przybliżonymi uzyskanymi na podstawie badań statystycznych
grafoanalityczną, np. CPM, PERY
Formy przebiegu partii wyrobów w procesie produkcyjnym
szeregowy przebieg partii detali - polega na tym, że następna operacja technologiczna rozpoczyna się po zakończeniu operacji poprzedniej dla wszystkich n sztuk w partii obróbczej
n - liczba detali w partii produkcyjnej
m - liczba operacji technologicznych
- rzeczywisty czas wykonania operacji Charakterystyka:
najdłuższy okres technologiczny
najmniejsza liczba operacji transportowych
wysoki stopień wykorzystania stanowisk roboczych i ciągłość produkcji
łatwość zorganizowania
głównie stosowany przy:
krótkich czasach jednostkowych
małej wielkości partii produkcyjnej
niskim stopniu zorganizowania procesu produkcyjnego (technologiczna specjalizacja komórek produkcyjnych)

(…)


Charakterystyka:
okres technologiczny wypośrodkowany
zwiększona liczba operacji transportowych
wysoki stopień wykorzystania stanowisk roboczych
zachowanie ciągłości produkcji na stanowiskach roboczych
głównie stosowany w warunkach asynchronicznych przebiegu produkcji, w produkcji seryjnej

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz