Zarzadzanie wąskimi przekrojami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarzadzanie wąskimi przekrojami - omówienie - strona 1 Zarzadzanie wąskimi przekrojami - omówienie - strona 2 Zarzadzanie wąskimi przekrojami - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE WĄSKIMI PRZEKROJAMI
(Optimized Production Technology - OPT)
Technologia Optymalnej Produkcji (Optimized Production Technology - OPT)
Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints)
Synchroniczne Wytwarzanie (Synchronous Manufacturing)
Eliyahu M. Goldratt - Izrael, lata 70-te
USA 1979
Eliyahu M. Goldratt - Izrael, lata 70-te
TECHNOLOGIA OPTYMALNEJ PRODUKCJI
(Optimized Production Technology - OPT)
Zasady OPT + pakiet programowy OPT
Creative Output Inc. of Milford, Connecticut
TEORIA OGRANICZEÑ
(Theory of Constraints)
SYNCHRONICZNE WYTWARZANIE
(Synchronous Manufacturing)
Ewolucja koncepcji zarządzania wąskimi przekrojami
PODEJŚCIE OPT
Filozofia OPT
⇒cele OPT
⇒zasady OPT
System sterowania OPT
⇒pakiet programowy
OPT
CELE PRZEDSIĘBIORSTWA (zgodnie z podejściem OPT)
CEL NADRZĘDNY: Zarabiać pieniądze teraz i w przyszłości
Mierniki realizacji celu nadrzędnego
OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (mierniki ekonomiczne)
⇒ zysk netto (Net profit)
(przychód ze sprzedaŜy – koszty uzyskania przychodu)
⇒ zwrot nakładów inwestycyjnych (Return on investment - ROI)
(zysk/ kapitał całkowity)
⇒ przepływ gotówki (Cash flow)
(bieŜące wpływy - bieŜące wydatki)
OCENA PRODUKCJI (mierniki operacyjne)
⇒ WYDAJNOŚĆ ( Throughput) - tempo w którym system produkcyjny generuje
pieniądze przez sprzedaŜ produktów
⇒ ZAPASY (Inventory) - pieniądze zamroŜone w nabytych surowcach i elementach
zakupu, produkcji nie zakończonej i nie sprzedanych wyrobach
oraz w środkach trwałych - kapitał całkowity
⇒ KOSZTY OPERACYJNE (Operating expences) - pieniądze wydatkowane na
przetworzenie zapasów w produkty sprzedaŜy
ZYSK
NETTO
ZWROT
NAKŁADÓW
PRZEPŁYW
GOTÓWKI
WYDAJNOŚĆ
ZAPASY
KOSZTY
OPERACYJNE
Wpływ zmian mierników operacyjnych na wielkości finansowe
CELE ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ W PODEJŚCIU OPT
⇒ maksymalizacja wielkości sprzedaŜy (wydajności)
⇒ minimalizacja zapasów
⇒ minimalizacja kosztów operacyjnych
ISTOTA PODEJŚCIA OPT
WyróŜnik OPT: Koncentracja uwagi na zasobach krytycznych (wąskich gardłach)
Definicja systemu OPT:
System zarządzania produkcją kładący nacisk na
identyfikację wąskich gardeł i efektywne zarządzanie
zasobami z nimi związanymi, celem maksymalizacji
przepływu i redukcji zapasów
Wąskie gardła i zasoby niekrytyczne
Zasób krytyczny
(wąskie gardło)
Zasób niekrytyczny
- komórka produkcyjna determinująca wydajność
- przepustowość systemu produkcyjnego (której
zdolność produkcyjna jest równa lub mniejsza od
zapotrzebowania)
- komórka produkcyjna o zdolności produkcyjnej
większej od zapotrzebowania
RELACJA II
RELACJA I
X
Y
Y
X
RELACJA IV
RELACJA III
X
X
Z
Y
X - wąskie gardło
Y
Y - zasób niekrytyczny
Relacje wąskie gardło - zasoby niekrytyczne
PODSTAWOWE ZASADY TEORII OGRANICZEŃ
1. Zidentyfikuj ograniczenia systemu.
2. Zdecyduj w jaki sposób najlepiej wykorzystać
ograniczenia. Wszystkie inne decyzje muszą być
podporządkowane decyzji 2.
3. Zwiększ wydajność – przepustowość systemu.
4. JeŜeli w poprzednim kroku wyeliminowałeś
ograniczenie wróć do kroku 1. W ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz