Sterowanie przebiegiem produkcji - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie przebiegiem produkcji  - omówienie - strona 1 Sterowanie przebiegiem produkcji  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Sterowanie przebiegiem produkcji.
Sterowanie jest rozumiane jako pojęcie obejmujące wszystkie poniższe funkcje:
1) planowanie
2) dokumentowanie
3) pomiar
4) porównywanie
5) sprawozdawczość
6) korygowanie
Funkcje sterowania:
Sporządzanie harmonogramów wykorzystania zasobów.
Na podstawie zleceń przygotowuje się plan (program) produkcji. Ustalenie dat wykonania
głównych punktów tego plan powinno uwzględniać ocenę zapotrzebowania i dostępności
materiałów, ludzi, sprzętu, dlatego plan ten przekazywany jest do sekcji kontroli zdolności
produkcyjnych, gdzie weryfikuje się dostępność zarówno pracowników jak i urządzeń.
Zweryfikowany jak i uszczegółowiony plan produkcji jest podstawą do sensownie
dokładnego rozdziału robót pomiędzy wydziały. Kopia planu produkcji przekazana jest do
sekcji kontroli zapasów materiałowych, gdzie sprawdza się dostępność materiałów i w razie
potrzeby podejmuje się odpowiednie działania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
zmian warunków (popyt, materiały, urządzenia itp.) plan produkcji musi zostać poddany
rewizji.
Kontrola zapasów materiałowych.
Zadaniem kontrolera zapasów materiałowych jest ocena zapotrzebowania materiałowego i
podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia tego zapotrzebowania.
Konsekwencje braku materiałów mogą być bardzo kosztowne.
Rozdział i kontrola postępu robót
Sekcja rozdzielcza kompletuje wszelkie istotne dokumenty, sprawdza dostępność robotników,
materiałów, maszyn, narzędzie i przyrządów oraz wystawia dokumentację upoważniającą do
uruchamiania produkcji. Przez cały ten czas, sekcja kontroli postępu robót obserwuje stopień
zaawansowania wszelkich prac, i sprawdza czy jest on zgody z wymaganiami, określonymi w
planie produkcji. O jakichkolwiek odstępstwach od harmonogramu powiadamiany jest
odpowiedni kierownik. W celu przezwyciężenia skutków tych odstępstw, dokonuje się
dokonuje się koniecznych modyfikacji.
W działalności nieprodukcyjnej lub usługowej istnieje zajęcie podobne w swej roli do
rozdzielcy robót: recepcjonista lub dyspozytor. Do zakresu odpowiedzialności takiej osoby
należy ocena potrzeb i priorytetów klienta oraz odpowiedni przydział osób i środków do
wykonania zlecenia.
Czynniki wpływające na realizację funkcji sterowania:
1. organizacja i przepływ produkcji
2. informacja i jej przepływ
3. systemy planowania krótkookresowego
4. wymagania procesu technologicznego
5. stabilność priorytetów
6. mit wykorzystania maszyn i urządzeń
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz