Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia - strona 1 Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia - strona 2 Zarządznie produkcją i usługami-opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1.Charakterystyka głównych funkcji systemów CAD, CAM, CAP, PPC
CAD- Komputerowo wspomagane projektowanie. Główne funkcje CAD:- geometryczne modelowanie obiektów- tworzenie i edycja dokumentacji konstrukcyjnej- zapisywanie i przechowywanie dokumentacji w postaci plików lub baz danych- generowanie list zestawieniowych komponentów- wymiana danych z innymi systemami CAM- komputerowo wspomagane wytwarzanie - to techniki i narzędzia wspomagające tworzenie i uruchamianie programów NC na poziomie wydziału produkcyjnego oraz nadzór, sterowanie, urządzeniami i procesami wytwarzania i montażu na najwyższym poziomie systemów wytwórczych. Ich funkcje odnoszą się do urządzeń sterowanych numerycznie (obrabiarek)CAP - komputerowo wspomagane planowanie - głównie zadane systemów CAP można zawrzeć w pytaniu co i jak należy wykonać w procesie wytwórczym? Będą to: - generowanie planów technologicznych obróbki, pomiarów, montażu- generowanie programów NC obróbki- generowanie postprocesorów PPC- planowanie i sterowanie produkcją Główne funkcje:- tworzenie programów produkcyjnych średnio- i długoterminowych- gospodarka materiałowa i narzędziowa-planowanie cykli produkcyjnych
2. Podaj różnice między produkcją a wytwarzaniem.
Produkcja obejmuje tylko i wyłącznie samo zadanie produkcyjne, czyste produkowanie. Wytwarzanie, czyli inaczej proces wytwórczy, zawiera w sobie wszystkie etapy związane z powstawaniem wyrobu, tzn. marketing, projektowanie konstrukcji i technologii, technologiczne przygotowanie produkcji, planowanie i sterowanie produkcją.
3. Jakie są główne cechy dzisiejszych systemów i przedsiębiorstw produkcyjnych.
Wyższa jakość; duża elastyczność, krótsze cykle produkcyjne; niższe koszty produkcji, małe serie; kooperacja; automatyzacja; wielowariantowość; oszczędne wytwarzanie; produkcja na czas (JIT)
4. Co to jest projektowanie współbieżne (concurrent engineering)
Jest to metoda równoczesnego (współbieżnego) rozwoju produktu, stosowana przez interdyscyplinarny zespół projektantów pracujących w środowisku CAx i baz danych. Produkt jest rozwijany równolegle w obszarze konstrukcji, technologii, planowania procesów wytwarzania i zaopatrzenia w materiały. Prowadzi konsultacje dotyczące wprowadzania zmian i poprawek w dokumentacji projektowej. Celem CE jest skrócenie czasu rozwoju produktu, zmniejszenie kosztów oraz poprawa jakości.
5. Co to są formaty wymiany danych: standardowe i znormalizowane.
Formaty wymiany danych umożliwiają przejmowanie modeli z jednych systemów CAx do innych. Do standardowych sprzęgów można zaliczyć: DXF, VDAFS, IGES. Standardowe formaty wymiany danych są niedoskonałe, gdyż w wyniku konwersji następuje duża utrata danych. W związku z tym prowadzone są prace nad znormalizowaniem poszczególnych sprzęgów. Ma to bardzo duże znaczenie w integracji systemów CAx. Najważniejsze znormalizowane standardy to IGES, VDA-FS, STEP.


(…)

… w sprzedaży. Jeśli chodzi o produkcję na zamówienie sytuacja jest odwrotna. Produkuje się wyroby zgodnie ze specyfikacją wariantów klienta.
34. Jakie typy danych opisują zlecenie produkcyjne?
Zlecenie produkcyjne zawiera: termin realizacji, wolumen zlecenia, potrzebne narzędzia, zaangażowane wydziały produkcyjne oraz co za tym idzie potrzebne osoby. Określa także zleceniodawcę.

… z uwzględnieniem gospodarki zasobami magazynowymi, transportem bliskim i logistyką. Koncepcja CIM umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, wprowadzenie zmian oraz modernizacje produktów i procesów wytwarzania w sposób programowy
20. Co to jest format CL DATA?
CL DATA (Cutter Location Data) - jest to neutralny standard zapisu danych o parametrach obróbki i trajektorii narzędzia w obróbce skrawaniem
…. Do głównych zadań baz danych należy: gromadzenie danych, udostępnianie danych użytkownikom systemów użytkowych, nadzorowanie operacji dokonywanych na nośnikach pamięci masowych, zapewnianie spójności i jednoznaczności danych.
9. Co to są systemy PDM?
PDM - Product Data Management. Są to programy integrujące dane z systemów CAD/CAM/CAP. Zawierają w sobie dane na temat struktury produktu, jego dokumentację…
… cech danego systemu. Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem procesorów STEP opracowanych indywidualnie, dla każdego systemu CAx.
11. Co to są technologie rapid prototyping?
Rapid prototyping - szybkie wytwarzanie prototypów. Technologie te umożliwiają szybkie wykonywanie modeli fizycznych na podstawie modelu geometrycznego 3D pochodzącego z systemu CAD. W tych technologiach model budowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz