Gospodarka remontowa - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka remontowa - charakterystyka  - strona 1 Gospodarka remontowa - charakterystyka  - strona 2 Gospodarka remontowa - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 9: Gospodarka remontowa?
STRATEGIE OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ
Wyznaczanie optymalnej strategii
Obsługi eksploatacyjnej wymaga analizy 2 funkcji:
-KOSZTÓW, całkowitych awarii
-OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ ? (bez sensu) 1. Metoda doraźna - remonty na skutek uszkodzenia
2. Profilaktyka obsługowa występująca w postaciach:
a)metoda okresowa,
b)metoda resursowa,
c)metoda po przeglądowa,
d)metoda według możliwości technicznych obiektu.
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM
Amortyzacja środków trwałych odzwierciedlała fakt przenoszenia wartości środków trwałych na produkowane przy ich wykorzystaniu wyroby
Funkcje amortyzacji:
1. Miernik wartości przenoszonej przez środki trwałe na produkt - funkcja deprecjacji wartości środków trwałych = umorzenie
2. Czynnik określający udział wartości przeniesionej w kształtach ... METODY AMORTYZACJI to sposoby przenoszenia wartości amortyzowanych środków trwałych do kosztów produkcji w ciągu lat ich eksploatacji w określonej gradacji.
liniowe - proporcjonalna
degresywna - przyspieszona
progresywna - opóźniona
mieszane
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM
Cechy charakterystyczne elementów majątku obrotowego:
-krótki okres życia (poniżej jednego roku)
-szybka zmiana na inne środki
-uzależnienie wielkości zapotrzebowania na kapitał obrotowy od synchronizacji produkcji, sprzedaży i tempa inkasowania należności.
ISTOTS ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM
Analiza kapitału pracującego
Analiza struktury aktywów przedsiębiorstwa
STRUKTURA AKTYWÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
Stałe aktywa obrotowe są niezależna od wahań dziennych, sezonowych lub cyklicznych zmian aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Zmienne aktywa obrotowe obejmują elementy majątku obrotowego - powyżej ich stałego poziomu, ich wielkość waha się w zależności od:
-cykliczności produkcji i sprzedaży
-sezonowości
-specyfiki codziennych transakcji, gdy dzienne wpływy i wypływy nie równoważą się.
ELEMENTY I FUNKCJE MAJĄTKU OBROTOWEGO
Elementy majątku obrotowego:
-zapasy,
-należności,
-gotówka.
Funkcje majątku obrotowego:
1. Zapewnienie i utrzymanie stałej płynności finansowej.
2. Optymalizacja wielkości i struktury aktów obrotowych z punktu widzenia minimalizacji kosztów i ich utrzymania.
3. Kształtowanie struktury źródeł finansowania aktów bieżących dla minimalizacji kosztów ich utrzymania.


(…)

…, inkaso)
2. Wskaźnik rotacji zapasów w razach (sprzedaż podzielić przez przeciętny stan zapasów)
Interpretacja: ile razy w roku przedsiębiorstwo odnawia stan swoich zapasów.
ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
Polityka kredytowa firmy (kredytowanie odbiorców) wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji dotyczących:
-okresu kredytowania,
-formy prawnej kredytowania,
-wybory metody określenia zdolności kredytowej…
…. Wskaźnik rotacji należności w razach (sprzedaż podzielić przez przeciętny stan należności)
Interpretacja: ile razy w roku przedsiębiorstwo odnawia stan swoich należności.
ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCI
Wymienione wskaźniki mogą być porównywalne do średniej branżowej (porównanie branżowe).
CELE ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ
-nowe inwestycje,
-rozwijanie sprzedaży leasingowej,
-obniżenie kosztów w wyniku uzyskania rabatów…
…...
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Poprawa zarządzania zapasami wiązać się winna między innymi z wprowadzeniem:
-łańcuchów logistycznych,
-systemów pod dostawców,
-zniżek cenowych,
-wyprzedaży,
-sprzedaży wysyłkowej,
-dostawy dla klientów kupujących większe partie towarów itp.
GOSPODARKA ZAPASAMI
Najistotniejsze pozostają następujące kwestie:
Ustawienie optymalnego rozmiaru zakupu ORZ. ?
Ustalenie terminu złożenia…
… na rozwój firmy,
-pracownicy niezadowoleni mogą stać się powodem niepokojów społecznych,
-racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi korzystnie wpływa na kulturę przedsiębiorstwa.
ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI:
-planowanie zasobów ludzkich i ich fluktuacji (wymiana kadry),
-nabór i dobór pracowników,
-kształcenie rozwoju kadr,
-system ocen pracowników,
-system motywacyjny w firmie w tym system wynagrodzeń.
REKRUTACJA:
-wewnętrzna,
-zewnętrzna.
KULTURA ORGANIZACYJNA
METODY (techniki) SELEKCJI do przedsiębiorstwa
System oceny pracowników:
-ewalacyjna, (?)
-rozwojowa.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz