Okres kredytowania

Klasyfikacja kredytów według ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

oprocentowania - stałe - zmienne okres kredytowania - krótkoterminowe - średnioterminowe - długoterminowe waluta...

Kapitał obrotowy - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

) / okres kredytowania Faktoring ref = (kwota brutto - kwota netto) / kwota netto rear = ref * rear...

Okres rachunku -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

trwałych), które powstają w ramach danego projektu Jeśli okres amortyzacji będzie dłuższy od okresu...

Aktywne operacje banku - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4039

jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania...

Dodatkowe kredyty bankowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

części środków i umożliwia ich ponowne wykorzystanie w całym okresie kredytowania. Zabezpieczeniem spłaty...