Inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków - informacje.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków - informacje. - strona 1 Inwestycje z zakresu budowy oczyszczalni ścieków - informacje. - strona 2

Fragment notatki:

opr INWESTYCJE Z ZAKRESU BUDOWY MAŁYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (L03-1) Przedmiot kredytowania: zakup i instalacja oczyszczalni i podczyszczalni ścieków - o przepustowości do 600 m3/d  zakup urządzeń w celu modernizacji istniejących oczyszczalni i  podczyszczalni ścieków o przepustowości do 600 m3/d, Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:  wszyscy ubiegający się Warunki kredytowania: maksymalna kwota kredytu 1 mln zł  nie więcej niż 90 % kosztu przedsięwzięcia, maksymalny okres realizacji zadania - do 18 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, okres karencji - spłata kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania, oprocentowanie kredytu - 0,4 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, okres kredytowania - do 7 lat nie dłużej niż do 31.12.2010r. 7. INWESTYCJE Z ZAKRESU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ (L03-2) Przedmiot kredytowania: budowa kanalizacji sanitarnej pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru  ścieków przez istniejącą oczyszczalnię lub pod warunkiem uzyskania od inwestora oczyszczalni będącej w realizacji zapewnienia o przyjęciu ścieków po zakończeniu jej budowy, a w przypadku włączenia do istniejącej kanalizacji uzyskanie potwierdzenia o przyjęciu ścieków przez użytkownika sieci Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy Warunki kredytowania: maksymalna kwota kredytu - 1 mln  zł, lecz nie więcej niż 90 % kosztu przedsięwzięcia, maksymalny okres realizacji zadania - do 18 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, okres karencji - spłata kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania, oprocentowanie kredytu - 0,4 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, okres kredytowania - do 7 lat nie dłużej niż do 31.12.2010r. 8. INWESTYCJE Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (L03-3) Przedmiot kredytowania: zakup, montaż urządzeń lub linii  technologicznych do odzysku odpadów, zakup i montaż urządzeń  lub linii technologicznych do unieszkodliwienia odpadów, w tym budowa składowisk odpadów oraz zakup i montaż urządzeń (np. kompaktory, wagi, zbiorniki wód odciekowych) lub instalacji (np. instalacja  odzysku biogazu) stanowiących wyposażenie składowisk odpadów, zakup urządzeń (np. pojemniki, kontenery, prasokontenery) oraz zakup i montaż urządzeń lub linii technologicznych (np. linie do sortowania odpadów, belownice, prasy) służących zbieraniu odpadów,  zakup środków transportu odpadów,

(…)

… technologicznych (np. linie do sortowania odpadów, belownice, prasy) służących zbieraniu odpadów,  zakup środków transportu odpadów, rekultywacja składowisk odpadów,  rekultywacja zanieczyszczonych gruntów, w tym likwidacja nielegalnych składowisk. Realizowane zadania mogą dotyczyć wszystkich odpadów
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:  wszyscy ubiegający się - posiadający stosowane uprawnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz