Kapitał obrotowy - wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał obrotowy - wzory - strona 1 Kapitał obrotowy - wzory - strona 2

Fragment notatki:


Kapitał obrotowy netto = Kapitał stały - Majątek trwały Kapitał obrotowy netto = Aktywa bieżące - Krótkoterminowe źródła finansowania aktywów bieżących Wsk obrotu należnościami = przychody ogółem/należności Wsk obrotu zapasami = koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów / zapasy
Wsk obrotu zobowiązaniami = koszty sprzedanych prod., tow., mat. / zobowiązania krótkoterminowe
Okres ściągania należności = (360 * należności) / przychody ogółem
Okres obrotu zapasami = (360 * zapasy) / koszty sprzedanych prod., tow., mat.
Okres spłaty zobowiązań = (360 * zobowiązania krótkoterminowe) / koszty sprzedanych prod., tow., mat.
Okres obrotu gotówką = okres obrotu zapasami + okres ściągania należności - okres spłaty zobowiązań
Zapotrzebowanie na zewnętrzne środk i finansowe EFN = A/S * ၄ S - L/S * ၄ S - M * S 1 * (1 - d) Model ekonomicznej partii dostawy I śr = Q / 2 K u = C p * I śr = C p * (Q/2) n = S / Q K z = F * n = F * (S/Q)
C t = K u + K z = C p * (Q/2) + F * (S/Q)
Minimum powyższej funkcji
C' t (Q) = C p /2 - F * (S/Q 2 ) = 0 Q* = I śr - przeciętny stan zapasów magazynowych
Q - wielkość dostawy
Q* - optymalna wielkość partii dostawy
C p - jednostkowe koszty utrzymania zapasów ogółem
K u - koszty utrzymania zapasów ogółem
S - zapotrzebowanie na materiały
F - koszty realizacji jednego zamówienia
K z - koszty realizacji zamówień ogółem
C t - -koszty zapasów ogółem
Zapas sygnalny = (zapas bezpieczeństwa) + (czas realizacji dostawy) * (dzienne zapotrzebowanie)
Model ekonomicznej partii dostawy z uwzględnieni em dyskonta C t = C p * (Q/2) + F * (S/Q) + P * S
C t0 = Cp * (Q*/2) + F * (S/Q*) + P 0 * S
C td = Cp * (Q d /2) + F * (S/Q d ) + P d * S
P - cena jednostkowa kupowanego materiału
P 0 - bazowy poziom cen
C t0 - łączne koszty utrzymania zapasów wraz z wydatkami na zakup materiałów
P d - dyskonto
Q d - większe partie dostaw
Kredyt bankowy r ef = [(kwota spłaty pożyczki - kwota netto pożyczki)*100%] / kwota netto pożyczki
r ef = (odsetki * 100%) / przeciętny poziom zadłużenia
r ear = (365 * r ef ) / okres kredytowania
Faktoring r ef = (kwota brutto - kwota netto) / kwota netto r ear = r ef * r ear = Zobowiązania wobec dostawców r = r ear = r * r ear = (1 + r) - 1
NALEŻNOŚCI ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz