Dodatkowe kredyty bankowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dodatkowe kredyty bankowe - strona 1

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową dla utrzymania równowagi zaciągają dodatkowe kredyty bankowe. Chodzi tu zazwyczaj o kredyty kasowe, czekowe, dyskontowe i obrotowe. Wybór rodzaju kredytu zależy od możliwości zastawczych przedsiębiorstw. Kredyt czekowy jest udzielany na finansowanie należności regulowanych czekiem, do czasu uznania rachunku firmy kwotą czeku. Kredyt ten może być wykorzystywany wielokrotnie, do wysokości wolnego salda kredytu. Każda spłacona kwota kredytu powoduje zwolnienie części środków i umożliwia ich ponowne wykorzystanie w całym okresie kredytowania. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja wpływów z inkasa czeku oraz zawarte w umowie upoważnienie dla banku do obciążenia rachunku bieżącego przedsiębiorstwa nominalną kwotą czeku, w przypadku niezrealizowania czeku przez trasata. Kredyt dyskontowy jest udzielany na finansowanie należności potwierdzonej wekslem, do czasu uznania rachunku przedsiębiorstwa kwotą wierzytelności wekslowej. Kredyt ten udzielany jest w formie doraźnych transakcji nabycia wierzytelności lub linii dyskontowej o charakterze odnawialnym lub nieodnawialnym. Banki, z zasady, warunkują przyjmowanie weksli do dyskonta od:
zobowiązania się przedsiębiorstwa do wykupu zdyskontowanego weksla wraz ze wszystkimi kosztami, w przypadku jego oprotestowania z powodu nie wywiązania się z zobowiązania wekslowego przez jego wystawcę,
złożenia przez przedsiębiorstwo upoważnienia, uprawniającego bank do obciążenia rachunku bankowego firmy kwotą wekslową, w przypadku, gdy dłużnik nie dokona zapłaty za weksel.
Gdy firma traci równowagę, możliwości finansowania kredytami wekslowymi i czekowymi są już wykorzystane. Sięga wówczas do kredytów obrotowych udzielanych przez banki w rachunku kredytowym lub linii kredytowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz