Kapitał obrotowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał obrotowy - wykład - strona 1 Kapitał obrotowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład5(11.04.2006r) K APITAŁ O BORTOWY (pojęcie aktywno - pasywne)
Jest to element pasywów. Zarządzanie K.O odnosi się do zarządzania krótkoterminowego.
Cykl rotacji = obrotowy = transformacji Cykl majątku obrotowego ( Cykl operacyjny )
35 dni
Cykl kapitału obrotowego brutto Cykl rotacji zapasów Cykl transformacji należności (cykl oborowy 20dni)
3 + 7 + 5 = 15 dni
Cykl odroczenia zobowiązań krótkoterminowych Cykl konwersji gotówki 10 dni
(Bez kredytów i pożyczek) 25 dni cykl kapitału obrotowego netto
( kapitały własne lub kredyty( aby sfinansować tę część cyklu) Wzory do liczenia cykli :
średni stan zapasów COZ [cykl rotacji zapasów(w dniach)] = * 360 dni przychody ze sprzedaży średni stan należności CRN[ cykl rotacji należności] = * 360 dni Przychody ze sprzedaży Średni stan zobowiązań COZ [ cykl odroczenia zobowiązań] = *360 dni Przychody ze sprzedaży CRZ[ cyk rotacji zysków ] + CRN - COZ CKG [ cykl konwersji gotówki ] = 1
Czasami w CRZ i COZ w mianowniku pojawiają się koszty wytworzenia zamiast przychodów ze sprzedaży.
Aktywa Pasywa
Kapitały stałe 800zł
Majątek trwały 500zł kapitały własne 400zł 100zł
Zobowiązania długoterminowe 300zł kapitał oborowy netto (KON)
Majątek obrotowy 100zł
Zobowiązania krótkoterminowe 700zł KOB
KOB [Kapitał oborowy brutto] = to te pasywa, które finansują majątek obrotowy;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz