Rachunek płynności finansowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron.
Rachunek płynności finansowej
Inwestycje krótkoterminowe
-
Zobowiązania krótkoterminowe
=
Płynność gotówkowa (I stopnia)
(Zazwyczaj wartość ujemna)
+
Należności krótkoterminowe
=
Płynność uwarunkowana wpływami (II stopnia)
+
Zapasy
=
Płynność uwarunkowana obrotem (III stopnia)
(Oczekujemy wartości dodatniej)
Czynniki kształtujące płynność finansową
Struktura aktywów, a w tym:
Struktura majątku obrotowego (im więcej MO tym lepiej)
Płynność majątku obrotowego
Długość cyklu operacyjnego
Struktura źródeł finansowania
Struktura kapitału obcego (długu)
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
[warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa w krótkim okresie jest spełnienie płynności finansowej]
Cykl operacyjny brutto przedsiębiorstwa Cykl operacyjny netto
Cykl powinien być możliwie krótki. Korzyścią tego jest, że firma nie zamraża środków pieniężnych.
Wnioskowanie w zakresie cyklu operacyjnego środków przedsiębiorstwa prowadzone jest przy wykorzystaniu wskaźników sprawności gospodarowania zasobami (wskaźniki obrotowości, rotacji, konwersji). Do najważniejszych wskaźników należy zaliczyć:
Wsk. obrotowości należności = Wsk. rotacji zapasów = [nie zaleca się]
Wsk rotacji zapasów wyrobów gotowych = Wsk rotacji zapasów materiałów = [We wszystkich analizach, gdy mówimy o zasobach (pozycjach z bilansu) operujemy stanem przeciętnym . Wskaźniki dają wynik w dniach.] Kapitał obrotowy netto [Pojęcie] Ta część kapitału stałego, która finansuje majątek obrotowy.
[Pomiar] Kapitał stały - Majątek Trwały [lub] Majątek obrotowy - kapitał obcy krótkoterminowy
[Funkcje]
Zmniejszenie ryzyka wynikającego z mniejszej płynności części majątku obrotowego
Utrzymanie przez przedsiębiorstwo zdolności do regulowania bieżących zobowiązań
Zapotrzebowanie na KON jest tym wyższe im:
Większa jest zmienność przychodów i przepływów pieniężnych,
Większe jest ryzyko przedsiębiorstwa oraz mniejsze przedsiębiorstwo Strategie gospodarowania majątkiem obrotowym Strategia Du Ponta - jest wypadkową dwóch strategii inwestowania w majątek obrotowy i finansowania majątku obrotowego. (wskazuje swój wyraz w rotacji aktywów)
Rentowność Rotacja Miernik
Sprzedaży aktywów kapitałowy
Strategie inwestowania w majątek obrotowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz