Cykl życia firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia firmy - strona 1

Fragment notatki:


TEMAT 7: CYKL ŻYCIA FIRMY
FAZY DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Restrukturyzacja w sferze własności
1. Założycielska
2. Obrotu (funkcjonowania i rozwoju)
3. Zakończenia - upadłość, likwidacja
UPADŁOŚĆ
Przyczyny upadłości - zaprzestanie płacenia długów.
Upadłość oznacza pozbawienie osoby prowadzącej przedsiębiorstwo prawa zarządzania i dysponowania majątkiem na rzecz syndyka masy upadłościowej:
-odwołanie ze stanowiska osoby/osób zarządzających,
-rozwiązanie wszystkich organów samorządu załogi.
Syndyk masy upadłościow ej- osoba fizyczna lub prawna, któremu celem jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.
LIKWIDACJA
-gdy nie przynosi zysków lub w przypadku niewypłacalności
1. Dotychczasowy przedsiębiorca przestaje być samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego prowadzonego między przedsiębiorcami.
2. W przypadku działalności prowadzonej indywidualnie, o zakończeniu decyduje sam przedsiębiorca.
3. W przypadku spółek posiadających osobowość prawną - postępowanie likwidacyjne, które prowadzi do spieniężenia całego majątku spółki.
FAZA OBROTU
W trakcie funkcjonowania firmy odnotowują między innymi takie sytuacje:
1. w zakresie sprzedaży:
rośnie ale szybciej niż w branży - WZROST,
rośnie ale \wolniej niż w branży - STAGNACJA,
spada - SPADEK,
2. w zakresie zyskowności
dobry „godziwy” zysk,
mały, zbyt mały zysk,
strata.
Pogarszająca się zyskowność oraz wolniejszy wzrost sprzedaży prowadzą do kryzysu.
A zatem zachodzi potrzeba zmian, rekturyzacji. (?) (restrukturyzacji ?).
5 FAZ ROZWOJU ORGANIZACJI (brak rysunku ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz