Wykład - upadłość przedsiębiorcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - upadłość przedsiębiorcy - strona 1

Fragment notatki:

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - postępowanie upadłościowe polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Istnieje także możliwość wszczęcia postępowania naprawczego przez przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością
-akt prawny: ustawa o prawie upadłościowym i naprawczym
-postępowanie takie należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwalają, dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane -może toczyć się w trybie likwidacyjnym (prowadzi do likwidacji majątku upadłego w drodze sprzedaży i podziału uzyskanych w ten sposób funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli upadłego dłużnika) lub w trybie restrukturyzacyjnym polegającym na zawarciu układu z wierzycielami.
-wyłączone jest ogłoszenie upadłości wobec: SP, JST, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, osób fizycznych prowadzących gospodar. rolne, uczelni
-przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność (nie wykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych)
-sądem upadłościowym jest sąd rejonowy, sąd gospodarczy -wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli -jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą upadłość majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności -z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego -innym organem postępowania upadłościowego jest sędzia- komisarz (do jego kompetencji należy wykonywanie wszystkich czynności postępowania upadłościowego, z wyjątkiem czynności, dla których zastrzeżony jest sąd
-kolejnymi organami postępowania upadłościowego są: syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy
-uczestnikami postępowania są upadły oraz wierzyciele
-podstawowa zasada: przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe; sprzedaży dokonuje się w drodze przetargu
-prawomocne postanowienie o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego stanowi podstawę do wykreślenia wpisów dotyczących upadłości w księdze wieczystej i w rejestrach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz