Przedsiębiorstwo i jego koncepcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo i jego koncepcje - strona 1 Przedsiębiorstwo i jego koncepcje - strona 2 Przedsiębiorstwo i jego koncepcje - strona 3

Fragment notatki:


OBSZARY ZJAWISK GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH
Makroekonomiczny
Mezoekonomiczny
Mikroekonomiczny
PODMIOTY GOSPODARKI RYNKOWEJ I ICH CELE
Przedsiębiorstwo - tworzenie nowych wartości
Gospodarstwo domowe - konsumpcja
Państwo - redystrybucja dochodu
PODSTAWY DEFINIOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
Interdyscyplinarny charakter przedsiębiorstwa:
Przedsiębiorstwo to złożony układ, na którego funkcjonowanie wpływają różne rodzajowo czynniki
pełna teoria przedsiębiorstwa - wymaga jego prezentacji z różnych punktów widzenia uznanych za istotne
niezbędne jest zatem konstruowanie stosownych modeli przedsiębiorstwa - właściwych danej płaszczyźnie analizy
poszczególne modele przedsiębiorstwa funkcjonują na gruncie rożnych dyscyplin naukowych
MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA:
MODEL EKONOMICZNY (Teoria ekonomii)
przedsiębiorstwo to byt ekonomiczny opisywany w kategoriach efektywności użycia zasobów - różnicy między efektami i nakładami różnice w podejściu do przedsiębiorstwa na gruncie poszczególnych kierunków i prądów w ekonomii - ekonomia klasyczna, ujęcie szumpeterowskie, (neo)instytucjonalne i in.
MODEL FINANSOWY (Analiza finansowa przedsiębiorstwa)
przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształcanych w strumienie finansowe
kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość, a nie jako zestaw materialnych czynników produkcji
cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie czasu
MODEL PRODUKCYJNY -Technologiczny (Nauki techniczne)
przedsiębiorstwo to układ techniczny przetwarzający energię i materię w produkt o założonych parametrach użytkowych
przedsiębiorstwo nie wytwarza wartości dodanej lecz musi najpierw wyprodukować dobra lub usługi
MODEL ORGANIZACYJNY (Organizacja i zarządzanie)
przedsiębiorstwo to jednostka zorganizowana - szczególny przypadek instytucji podlegającej zasadom racjonalnej organizacji występują PROCESY DECYZYJNE - podstawowa przesłanka uznania modelu organizacyjnego za wiodący w formułowaniu interdyscyplinarnej teorii przedsiębiorstwa
MODEL CYBERNETYCZNY (Cybernetyka, logistyka)
przedsiębiorstwo to układ złożony, podobny do żywego organizmu, kierujący się kryterium najdłuższego zachowania przy życiu
traktowane jako system względnie odosobniony w otoczeniu, posiadający szereg wewnętrznych, oddziaływujących na siebie podsystemów
MODEL SOCJOPSYCHOLOGICZNY - Behawioralny (Socjologia, psychologia)
przedsiębiorstwo to system społeczny - jednostki, grupy, ich zachowania, motywacje, wzajemne relacje itp. głównym aktywem przedsiębiorstwa są LUDZIE


(…)

… PODEJŚCIA NEOKLASYCZNEGO
firma to nie „czarna skrzynka” maksymalizująca zysk
możliwości podejmowania optymalnych decyzji są ograniczone bo ludzie nie maja wszystkich informacji
bo często przyjmują rozwiązania „wystarczająco dobre”
CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO ? - pytania na które nie odpowiada teoria neoklasyczna:
1. Skąd się biorą nowe firmy, kto je tworzy ?
2. Kto maksymalizuje zysk, realizuje cele firmy - właściciel, dyrektor, zarząd, pracownicy ?
3. Czy przedsiębiorstwa realizują jeden cel czy wiązkę celów ?
4. Kto podejmuje najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie - jedna czy kilka osób ?
5. Czy przedsiębiorstwo jest organizacją? Jeżeli tak, to dlaczego istnieją przedsiębiorstwa jednoosobowe ?
6. Czy istnieje wspólna teoria dla różnych klas przedsiębiorstw - jednoosobowe i wielkie korporacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie ?
7. Czy spółki zachowują się tak samo jak firmy jednoosobowe, czy powinny istnieć odrębne teorie małych i dużych firm ?
8. Jakie są niezbędne elementy przedsiębiorstwa ?
9. Jakie są granice przedsiębiorstwa - czy stały klient jest jego częścią , przedsiębiorstwo wirtualne ?
10.Dlaczego te same zasoby i działania przedsiębiorstw raz są zorganizowane…
…, grupy, ich zachowania, motywacje, wzajemne relacje itp. głównym aktywem przedsiębiorstwa są LUDZIE
MODEL PRAWNY (Prawo cywilne, prawo handlowe)
przedsiębiorstwo to szczególny podmiot praw i obowiązków
forma i ustrój przedsiębiorstwa są zawsze określone w danym systemie prawnym
MODEL (ASPEKT) ETYCZNY (Etyka biznesu, socjologia kultury)
analiza zachowań w przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących…
…. pryncypał/agent) układy te cechuje asymetria informacji:
→ Właściciel nie wie tego co menedżer
→ Menedżer nie wie tego co pracownik
1. Asymetria informacji wyjaśnia reakcje rożnych podmiotów
2. Pryncypał nie może w pełni śledzić działań agenta ani nie może znać warunków jego działania
3. Agent i pryncypał są motywowani własnym interesem Pryncypał jest narażony na ryzyko Zawierane są kontrakty agent…
… gospodarki - reaganomika , tacheryzm
4. zmiana roli poszczególnych zasobów w ekonomice przedsiębiorstwa - upodmiotowienie pracowników, informacja jako zasób
5. zmiany w systemach zarządzania i strukturach organizacyjnych - kryzys hierarchicznych struktur zarządzania, decentralizacja organizacji
6. zmiany relacji przedsiębiorstwo - otoczenie

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz