Wykład - System produkcyjny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System produkcyjny - strona 1 Wykład - System produkcyjny - strona 2

Fragment notatki:

System produkcyjny.
Pojęcie produkcji i czynniki produkcji.
Produkcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich.
Produktem mogą być dobra materialne, usługi, dobra niematerialne (wiedza, oprogramowanie, organizacja).
Pojęcie systemu produkcyjnego.
System produkcyjny jest zorganizowanym, celowo zaprojektowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji określonych dóbr materialnych, niematerialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Systemem produkcyjnym może być całe przedsiębiorstwo, jak i pojedyncze stanowisko pracy. System produkcyjny jest układem powiązanych elementów przetwarzanych od wejścia do wyjścia.
Elementy systemu produkcyjnego.
Wektor wejścia, w skład którego wchodzą wszystkie niezbędne do produkcji składniki nazywane czynnikami produkcji:
środki techniczne produkcji
przedmioty pracy (materiały)
czynniki energetyczne
czynnik ludzki (załoga - np. ekipa czarnego Gienka)
informacje i prognozy
kapitał.
Wektor wyjścia - wszystkie materialne, energetyczne i informacyjne efekty uzyskane w procesie produkcyjnym:
wyroby przemysłowe
usługi produkcyjne
surowce wtórne
szkodliwe odpady
informacje o jakości, kosztach, stanie procesu produkcji.
Proces konwersji - przetwarzanie wektora wejścia w wyjścia (proces produkcyjny).
Proces zarządzania systemem.
Sprzężenia materialne, energetyczne i informacyjne między wymienionymi wyżej elementami systemu produkcyjnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz