Proces technologiczny-opracowanie - Przedsiębiorstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces technologiczny-opracowanie - Przedsiębiorstwo - strona 1 Proces technologiczny-opracowanie - Przedsiębiorstwo - strona 2 Proces technologiczny-opracowanie - Przedsiębiorstwo - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo
● wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie organizacja prowadząca działalność
gospodarczą w celu osiągnięcia zysku.
● podmiot gospodarczy produkujący i/lub sprzedający na rachunek właściciela produkty i/lub
usługi, którego wyłącznym lub jednym z wielu celów jest osiąganie zysku.
Produkt
● Produkt – dobro powstałe w wyniku procesu produkcyjnego
– wyrób
– usługa
– odpad
– informacja
System produkcyjny
● System produkcyjny stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny,
energetyczny i informacyjny, eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu
określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb
konsumentów.
System produkcyjny -
Pięć elementów systemu produkcyjnego
● Wektor wejścia X, w skład którego wchodzą wszystkie czynniki produkcji.
● Wektor wyjścia Y, w skład którego wchodzą wyroby, usługi, a także szkodliwe odpady
produkcyjne zanieczyszczające środowisko.
● Procesu przetwarzania wektora wejścia w wektor wyjścia T, nazywanego procesem
wytwórczym.
● Procesu zarządzania systemem.
● Sprzężeń materialnych, energetycznych i informacyjnych pomiędzy wyżej wymienionymi
elementami składowymi systemu produkcyjnego
Proces produkcyjny – Proces wytwórczy
● produkcja (ang. production) –
rozumiane
jako działalność producenta
dostarczającego produkty na rynek
● wytwarzanie (ang. manufacturing) –
polegające najczęściej na przemysłowym
przetwarzaniu surowców i półwyrobów na
wyroby przeznaczone na rynek
7
Cykl życia produktu
Cykl życia produktu - koszty
Podstawowe mierniki wytwarzania
Ograniczenia produkcji
8
● Popyt - funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i
usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie,
przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową
● „Popyt” a „wielkość popytu” - P
● Zdolność produkcyjna ZD (moc produkcyjna) – maksymalna ilość produkcji, którą można
osiągnąć w optymalnych warunkach techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych
Wąskie gardło
● Wąskie gardło (ang. bottleneck) – taki element systemu produkcyjnego, który, pomimo iż
jest wykorzystywany i zużywany w 100%, nie zapewnia osiągnięcia maksymalnej (możliwej)
zdolności produkcyjnej.P ZD
Wąskie gardło - cd
● Wąskie gardło obejmuje takie elementy systemu produkcyjnego, które:
– działają najwolniej – determinują wydajność całej linii produkcyjnej,
– wytwarzają najwięcej braków,
– najczęściej ulegają awariom – uniemożliwiają maksymalne wykorzystanie linii
produkcyjnej.
● Sposoby wyeliminowania wąskich gardeł:
– podział partii produkcyjnej na mniejsze „pakiety”,
– inny podział operacji produkcyjnych,
– zwiększenie mocy produkcyjnej na „wąskich gardłach”.
Składowe procesu wytwórczego
Proces podstawowy – przetwarzanie materiałów w wyroby przy wykorzystaniu pracy
ludzkiej, maszyn, urządzeń, informacji, itp.
Proces pomocniczy – niezbędny do normalnego przebiegu procesu podstawowego, np.:
- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz