Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wykład - strona 1 Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wykład - strona 2 Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem       System  jest to zbiór elementów powiązanych ze sobą zależnościami przyczynowo  skutkowymi.         Możemy wyróżnić systemy:   •  naturalne, biologiczne, techniczne,   •  społeczne i informacyjne;   •  otwarte i zamknięte,   •  makro, mezzo i mikro,   •  systemy i podsystemy.      Proces  jest to ciąg działań powiązanych ze sobą zależnościami przyczynowo- skutkowymi (w przedsiębiorstwie realizowany najczęściej w określonym celu).              Proces gospodarczy  jest to proces składający się z ciągu działań logistycznych na  wejściu procesu produkcyjnego ( zaopatrzenie ), procesu produkcyjnego ( produkcja )  i ciągu działań logistycznych na wyjściu ( zbytu ). Zarządzamy nim w taki sposób, aby  klient otrzymał  właściwy wyrób  (jakość),  we właściwym czasie  (terminowość) i  we  właściwym miejscu  oraz  we właściwej ilości , po to aby maksymalizować jego  satysfakcję.)     Podstawowe założenia podejścia systemowego do zarządzania  (L. von Bertalanffy’ego)    podejście systemowe – kompleksowe, holistyczne, całościowe - w przeciwieństwie  do klasycznego – analitycznego,    organizacja jest systemem otwartym, składającym się z innych podsystemów  (model M. Bielskiego) i wymieniającym z otoczeniem zasilenia materiałowe,  informacyjne oraz energetyczne,      należy ją rozpatrywać kompleksowo, z punktu widzenia synergii systemu  (współprzyczyniania się wszystkich jej komórek do powodzenia całości) (np. prawo  „wąskiego gardła”),    „całość to więcej niż tylko prosta suma jej części”,    nie tylko jakość procesów przetwarzania, ale także elementów na WE oraz innych  zasileń systemu ma wpływ na wynik na WY (analiza systemowa).    Przedsiębiorstwo jako system produkcyjny    „ System produkcyjny  jest to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ  materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący  produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania  różnorodnych potrzeb konsumentów.”     W tym podejściu przedsiębiorstwo dzieli się na  system produkcyjny  i  otoczenie  stopnia I  systemu produkcyjnego.      Elementy systemu produkcyjnego    1.  Wektor wejścia (wszystkie czynniki produkcji)  2.  Wektor wyjścia (wyroby, usługi, odpady produkcyjne, informacje, itp..)  3.  Procesy przetwarzania w.we w w.wy, czyli procesy produkcyjne  4.  Procesy zarządzania systemem  

(…)

… pracy i procesu produkcyjnego
 stopień technicznego uzbrojenia pracy (w tym automatyzacji i informatyzacji)
 wykształcenie pracowników, ich zdolność do analizy i twórczego myślenia
 czas (wyciskanie większej produkcji z czasu)
 kompozycja profilu produkcji (produkować podzespół czy go kupić, montować
produkt czy zlecieć jego montaż sprzedawać pod własną marką czy sprzedać
niezależnym hurtownikom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz