Wykład - Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym - strona 1 Wykład - Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym - strona 2 Wykład - Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym.
Ze względu na rodzaj uosobionego prawa majątkowego:
papiery uosabiające wierzytelności pieniężne np. weksle, obligacje, listy zastawne (hipoteczne)
papiery uosabiające prawa współwłasności majątkowej, np. akcje.
Ze względu na sposób przenoszenia tytułów własności do praw majątkowych:
papiery na okaziciela, bardzo płynne
papiery na zlecenie - wskazują określoną osobę jako właściciela, przewidują możliwość przenoszenia praw wierzycielskich na inne osoby poprzez indos na dokumencie
papiery imienne.
Z punktu widzenia charakteru dochodów:
papiery przynoszące stały dochód, np. obligacje na okaziciela lub imienne, obligacje pożyczkowe, zamienne, hipoteczne, opcje, renty wieczyste
papiery przynoszące zmienny dochód: akcje, certyfikaty partycypacyjne, akcje dające prawo do udziału w zysku...
Podział obligacji:
pożyczkowe
zamienne - zamienialne na akcje
hipoteczne - zabezpieczone majątkiem trwałym.
Emisja papierów wartościowych - definicje, cele, warunki dopuszczenia, prospekt emisyjny.
Emisja papierów wartościowych - dostarczenie na rynek kapitałowy środków dla gospodarki prywatnej lub sektora publicznego poprzez wydawanie u osób prywatnych nowo wypuszczonych papierów wartościowych jednolitego rodzaju i w dużych partiach.
Emisja papierów wartościowych:
zaciąganie wieloletnich pożyczek w drodze sprzedaży obligacji oraz powiększenie kapitału podstawowego spółek przez sprzedaż akcji
ma na celu mobilizację kapitału długoterminowego
to wszelkie techniczno - finansowe przedsięwzięcia niezbędne do wypuszczenia papierów wartościowych i ich uplasowania na rynku kapitałowym
Emitent Bank subskrybent
dłużnik

(…)

… na podobnych warunkach (oprocentowanie, cena emisji, czas ważności) kredytu otwartego (nie zabezpieczonego) w żądanej wysokości.
Papiery wartościowe może wystawiać podmiot będący ostatecznym użytkownikiem kapitału lub specjalizująca się w tym instytucja finansowa (bank inwestycyjny, towarzystwo kredytowe).
Do operacji emisyjnych nadają się przede wszystkim takowe papiery wartościowe:
akcje
świadectwa…
… rzeczowy, oferowane szczególne korzyści
data rozpoczęcia uprawnień do dywidendy, oprocentowania i praw preferencyjnych
czas, przez który można dokonywać subskrypcji
dla obligacji: oprocentowanie, cena emisyjna, warunki zwrotu, zabezpieczenia przedstawicielstwa wierzycieli.
Jako zabezpieczenie pożyczek ze strony dłużnika mogą być zaproponowane wierzycielowi:
gwarancje podstawowe
zabezpieczenia hipoteczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz