Wykład - Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład - Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa - strona 2 Wykład - Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa
Specyficznymi źródłami korzyści, które mogą zostać uruchomione dzięki globalizacji przedsiębiorstwa, są:
1) zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu w skali globalnej wyróżniających
kompetencji przedsiębiorstwa;
2) możliwości osiągnięcia korzyści z optymalnej lokalizacji działalności firmy
w skali światowej przez umiejscowienie jej tam, gdzie może być wykonywana
najefektywniej;
3) efekty doświadczenia, polegające na obniżaniu się kosztu jednostkowego
produkcji w miarę kumulowania się ilości wytworzonych produktów dzięki
uczeniu się i wzrostowi skali produkcji.
Ad 1. Wyróżniające kompetencje przedsiębiorstwa polegają na jego unikatowych zasobach lub zdolnościach, które pozwalają mu osiągnąć przewagę pod względem wydajności, jakości, innowacyjności, szybkości i trafności odczytywania lub kreowania potrzeb nabywców [7, s. 96]. Wyróżniające kompetencje pozwalają przedsiębiorstwu na składanie nabywcom ofert, którym konkurenci nie mogą sprostać; stanowią więc podstawę ich przewagi konkurencyjnej, umożliwiając obniżenie kosztów tworzenia wartości lub rozwijanie procesów tworzenia wartości w sposób prowadzący do różnicowania produktów tak, aby były
postrzegane przez nabywców jako unikatowe i mogły być oferowane po cenach
premiowych, znacznie wyższych od średnich w branży, pozwalających osiągnąć
zysk nadzwyczajny. Przedsiębiorstwa o cennych kompetencjach wyróżniających
mogą dzięki wykorzystaniu ich w skali globalnej osiągać ogromne zyski.
Przykładem może być firma McDonald's, która dzięki swym wyróżniającym
kompetencjom rozwinęła działalność w wielu krajach świata. Jej kompetencje
okazały się równie unikatowe i cenne w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji,
Niemczech, Polsce, Rosji, Brazylii, Chinach i wielu innych krajach.
Ad 2. Korzyści lokalizacji wynikają z tworzenia wartości w optymalnym dla
prowadzenia danej działalności miejscu, gdziekolwiek się ono znajduje, ze
względu na koszty transportu, pozyskania surowców, siły roboczej i inne
składniki, w tym także związane z istnieniem barier handlowych, różnych
systemów podatkowych itp. Podobnie jak w poprzednim przypadku, dążenie do
osiągnięcia korzyści lokalizacji może prowadzić albo do obniżenia kosztów
tworzenia wartości, albo do zróżnicowania oferty produktowej, uzyskania ceny
premiowej i zysku nadzwyczajnego, albo do obu tych efektów równocześnie.
Inaczej mówiąc, dążenie do optymalnej lokalizacji w skali świata polega na
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz