Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - strona 1 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - strona 2 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:


Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem
zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie
dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją
działalnością kreuje określone — zarówno pozytywne, jak i negatywne -
skutki w sferze konsumpcji i życia społecznego (np. kultury, obyczajowości,
zdrowotności, postaw i poglądów społeczno-politycznych, aktywności społecznej,
nastrojów publicznych itp.). Społeczne skutki funkcjonowania przedsiębiorstwa
pozostają w sferze zainteresowania nie tylko poszczególnych jednostek, ale też
różnego rodzaju organizacji. Nie są one obojętne także dla samego przedsiębiorstwa, gdyż bardziej lub mniej bezpośrednio, np. poprzez postawy i zachowania zatrudnionych w nim pracowników czy akceptację rynkową wytwarzanych przezeń wyrobów, wpływają na warunki osiągania swych celów ekonomicznych.
Na tle wspomnianych zależności może dochodzić zarówno do pozytywnej, jak
i negatywnej kooperacji między przedsiębiorstwami i różnymi organizacjami
społecznymi, do różnego rodzaju i stopnia zaangażowania jednostki gospodarczej w rozwiązywanie problemów (zaspokajaniu potrzeb) społecznych. Wrażliwość przedsiębiorstwa na problemy społeczne i jego aktywność w ich rozwiązywaniu jest zmienna w czasie i zależy od wielu czynników. Do ważniejszych
z nich zaliczyć tu można poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i mechanizm
funkcjonowania gospodarki.
W warunkach relatywnie niskiego poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
i centralistycznego mechanizmu funkcjonowania gospodarki, tzn. w warunkach
właściwych m.in. gospodarce polskiej w okresie 1945-1989, przedsiębiorstwa pod
wpływem oficjalnych i nieoficjalnych nacisków „sił społeczno-politycznych" często
podejmowały w bardzo szerokim zakresie — jakkolwiek selektywnie, w wy-
branych dziedzinach — działalność służącą zaspokajaniu socjalno-bytowych,
zdrowotnych i kulturalno-rozrywkowych potrzeb pracowników i ich rodzin oraz
lokalnych społeczności. Polegała ona głównie na tworzeniu i utrzymywaniu przez
przedsiębiorstwa: przychodni lekarskich, żłobków, świetlic, domów kultury,
obiektów sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także wielu obiektów
i urządzeń infrastruktury socjalno-bytowej (mieszkania, dostarczanie ciepła,


(…)

… należą:
1. Ułatwienie wejścia na rynek zagraniczny. Amerykańska firma Motorola
przez długi czas miała trudności z wejściem na japoński rynek telefonów
komórkowych. Skarżyła się przy tym na formalne i nieformalne bariery handlowe,
zagradzające drogę do japońskiego rynku. Przełom nastąpił, gdy weszła w alians
z japońską firmą Toshiba w produkcji i sprzedaży mikroprocesorów. Toshiba
udzieliła pomocy…
… międzynarodowej działa wiele przedsiębiorstw bardzo dużych. Szacuje się, że tylko 18 krajów na świecie ma produkt krajowy brutto większy niż wynosi roczna wartość sprzedaży firmy General Motors, największej spośród spółek wielonarodowych [8, s. 22]. Jednak coraz więcej przedsiębiorstw średnich i małych zyskuje wymiar międzynarodowy, a rola gigantów względnie maleje. W połowie lat sześćdziesiątych przewidywano…
…, Anglii, Francji,
Niemczech, Polsce, Rosji, Brazylii, Chinach i wielu innych krajach.
Ad 2. Korzyści lokalizacji wynikają z tworzenia wartości w optymalnym dla
prowadzenia danej działalności miejscu, gdziekolwiek się ono znajduje, ze
względu na koszty transportu, pozyskania surowców, siły roboczej i inne
składniki, w tym także związane z istnieniem barier handlowych, różnych
systemów podatkowych itp…
… korzyści lokalizacji
1. Wysokie koszty transportu
2. Bariery handlowe ograniczające szansę wejścia
3. Trudności zorganizowania marketingu prowadzonego przez lokalnych agentów
Licencja
l. Niskie koszty i małe ryzyko
1. Brak skutecznej kontroli nad sposobem wykorzystania sprzedanej technologii
2. Niemożność skorzystania z efektu doświadczenia
3. Niemożność osiągnięcia korzyści lokalizacji
4. Nieprzydatna…
… lub nowej technologii mogą okazać się zbyt wysokie nawet dla bardzo dużego przedsiębiorstwa. Wtedy alians może pozwolić na podzielenie ich między różne organizacje. Przytoczony poprzednio alians pomiędzy Motorola i Toshiba był częściowo spowodowany także wysokimi kosztami zaplanowanej inwestycji, które wynosiły l mld dolarów.
3. Celem aliansów bywa chęć połączenia komplementarnych umiejętności
i zasobów…
… udziałem przedsiębiorstw jest wypowiedź J. Dietla [3, s. 141-142],
w której stwierdza on, iż:
• nastąpiła destrukcja poprzedniej infrastruktury moralnej,
• w dziedzinie ekonomii i konsumpcji wyraźnie zatarła się różnica między postawami i zachowaniami etycznymi i nieetycznymi,
• ekonomika niedoborów powodowała pomijanie interesów konsumentów oraz innych klientów,
• do zapewnienia rodzinom minimum
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz