Promocja i reklama

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promocja i reklama - strona 1 Promocja i reklama - strona 2 Promocja i reklama - strona 3

Fragment notatki:


Czynniki determinujące dobór i kompozycję elementów promocji: *wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa *wybrana przez firmę strategia rozwoju i system celów firmy *rodzaj i charakter rynku działania, w tym siła aktualnych i potencjalnych konkurentów *rodzaj produktu i faza cyklu jego życia na rynku *poszczególne części składowe tworzące strukturę produktu *charakter popytu oraz stopień jego elastyczności cenowej i dochodowej; Uwarunkowania decyzji promocyjnych: #postępowanie nabywców na rynku (postępowanie konsumentów, informacje, potrzeby, postępowanie nabywców instytucjonalnych) #normy prawne (system sądowy, system administracyjny, regulacje prawne w Polsce, samokontrola, międzynarodowe regulacje prawne) #stosunek nabywców do promocji #uwarunkowania społeczno-kulturowe (hierarchia wartości, konwencje kulturowe, język); Proces decyzyjny w reklamie: 1)planowanie (projektowanie programu reklamowego; *identyfikacja docelowych odbiorców *określenie celów *ustalenie budżetów *zaprojektowanie reklamy *wybór właściwych mediów *rozplanowanie emisji reklamy w czasie) 2)wdrażanie (wykonywanie programu reklamowego; *testowanie wstępne reklamy *przeprowadzanie reklamy) 3)kontrolowanie (ocena programu reklamowego; *testowanie ex post *przeprowadzanie stosownych zmian); Kryteria decyzji nadawcy reklamy: #rodzaj produktu i charakter rynku docelowego #zasięg oddziaływania poszczególnych mediów #koszty produkcji i emisji reklamy w danym medium #czas nadania reklamy na tle potrzeb doraźnego lub długofalowego aktywizowania popytu i możliwości osiągnięcia efektu synergii oddziaływania reklamy; Czynniki ważne przy wyborze mediów reklamowych: *zasięg oddziaływania (odsetek lub liczba osób należących do rynku docelowego, który spotyka się z kompanią reklamową w określonym przedziale czasu) *wskaźnik oddziaływania (odsetek istniejących na rynku gospodarstw domowych, które oglądają określony program w telewizji lub słuchają danego programu w radiu) *częstotliwość (liczba określająca, ile razy w ciągu danego czasu przeciętne osoba z rynku docelowego odbiera przekaz reklamowy) *penetracja kampanii reklamowej (punkty wskaźnikowe brutto GRP- Gross Rating Point; zasięg pomnożony przez częstotliwość) *koszt dotarcia do tysiąca odbiorców CPT (Cost per Thousand; cena reklamy w przeliczeniu na tysiąc odbiorców) *siła oddziaływania medium (jakościowa ocena zamieszczania przekazu w danym medium); Funkcje działalności PR

(…)

…. konferencje prasowe, dni otwarte, imprezy okolicznościowe), materiały drukowane (foldery, ulotki), materiały audiowizualne, materiały kreujące tożsamość firmy, działalność w służbie państwowej, sponsoring, internetowe witryny firmy, udział w konferencjach i wystawach i targach;
Czarny PR- to działania PR służące szkodzeniu firmą, osobą konkurencyjnym na danym rynku - antyreklama, negatywna kampania, dezinformacja, obrzucania błotem; działania te są nieetyczne; dział te służą do zdyskredytowania przeciwnika (zwykle polityka lub firmy) w oczach opinii publicznej; mają na celu przejęcie przychylności klientów wobec konkurenta; narzędzia stosowane przez czarny PR: dezinformacja, szkalowanie, przecieki prasowe, które przedstawiają przeciwnika w złym świetle, rozprzestrzenianie ulotek, kompromitujących zdjęć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz