Podstawy marketingu - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 5537
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - test - strona 1 Podstawy marketingu - test - strona 2

Fragment notatki:


1.Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: a)wzrost zapotrzebowania na przetworzoną informację o otoczeniu rynkowym
b)obniżenie kosztów badań rynku
c)wzrost kosztów produkcji
d)spadek kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów zapasów
e)wiodąca rola funkcji marketingowej
f)integracja działań firmy z uczestnikami kanału 2.W badaniach marketingowych występują pojęcia: dane i informacje marketingowe. Czy są to:
a)pojęcia tożsame (równoznaczne)
b)pojęcie dane marketingowe jest szersze od informacji marketingowej.
c)informacje stanowią wynik przetworzenia i analizy danych marketingowych
3.Charakterystyczne dla badań marketingowych w krajach wysoko rozwiniętych jest: a)im wyżej rozwinięty kraj tym wyższe wydatki przedsiębiorstwa na badania
b)rośnie udział badań realizowanych przez samo przedsiębiorstwo
c)główny ciężar kosztów badań spoczywa na handlu
d)główny ciężar badań spoczywa na producencie
e)maleje znaczenie badań panelowych
4.W procesie badawczym uczestniczą zarówno menedżerowie, jak i „badacze” (pracownicy komórek badawczych). W której z podanych faz procesu badawczego udział menedżerów jest największy:
a)określenie problemu
b)ustalenie celów badania
c)zaplanowanie badania
d)opracowanie raportu i zleceń
5.Współczynnik elastyczności popytu względem ceny na dane dobro wynosi -1,25. Aby sprzedaż tego dobra (w ujęciu ilościowym ) wzrosła o 15%, cenę należy obniżyć o: a)8%
b)10%
c)12%
d)14%
e)16%
6.Współczynnik elastyczności popytu względem ceny na dobro A wynosi -0,8. W okresie t0-t1 cena tego dobra wzrosła o 6%. Ile jednostek wynosi wartość sprzedaży dobra w momencie t1, jeżeli w t0 była ona na poziomie 500 jednostek.
a)494
b)498
c)506
d)508
7.Współczynnik elastyczności mieszanej (krzyżowej) równy -0,3 oznacza, iż:
a)dobra A i B są w stosunku do siebie substytucyjne, a siła związku jest niewielka
b)dobra A i B są komplementarne, a siła związku jest niewielka c)dobra A i B konkurują z sobą, a siła związku jest niewielka
d)nie ma związku między dobrami A i B
8.Do czynników, które w dynamicznych modelach przyczynowo - opisowych popytu występują najczęściej w roli zmiennych objaśniających należą:
a)wielkość funduszu nabywczego ludności
b)struktura zawodowa ludności
c)liczba sklepów danej branży w mieście i na wsi
d)cena badanego artykułu


(…)

… podkreślić):
a)skali nominalnej, porządkowej, przedziałowej
b)skali jednobiegunowej, dwubiegunowej
c)skalowania: zrównoważonego, niezrównoważonego
d)skalowania: wymuszającego, nie wymuszającego
21.Cechami ankiety bezpośredniej typu „drop and collect” jest: a)duży procent odpowiedzi b)możliwość zachowania anonimowości c)krótki czas uzyskania informacji
d)dokładność otrzymanych danych e)wszystkie wymienione…
… (w zakresie cen, stosowanych środków promocji)
d)ilości kupowanych towarów nowo wprowadzonych na rynek e)wszystkie wymienione
25.Użyteczność badań marketingowych prowadzonych przy wykorzystaniu paneli wynika z:
a)możliwości śledzenia dynamiki rozwoju badanych elementów rynku
b)niższych kosztów w porównaniu do kilkakrotnie powtarzanych badań ankietowych c)możliwości objęcia badaniem dużych i zróżnicowanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz