Marketing - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3010
Wyświetleń: 5110
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - test - strona 1 Marketing - test - strona 2 Marketing - test - strona 3

Fragment notatki:


1
W orientacji produkcyjnej uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa
koncentruje się na:
1. masowej produkcji standardowych produktów,
2. wytwarzaniu produktu po niskich kosztach,
3. doskonaleniu technologii wytwarzania produktu,
4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty
wytwarzane przez firmę.
Odpowiedź jest:
A - poprawna
B - błędnie (1)
C - błędnie (2)
D - błędnie (3)
E - błędnie (4)
2
Firma produkująca rowery zamierza w dłuższej perspektywie koncentrować
się na:
- rozbudowie centrów hurtowych, doskonaleniu systemu logistyki,
- poprawie terminowości dostaw, zintensyfikowaniu reklamy,
- wprowadzaniu prowizyjnego systemu wynagradzania działu sprzedaży.
Orientację taką można określić jako:
A - produkcyjną
B - pola rynkowego
C - sprzedażową
D - marketingową
E - strategiczną
3
Orientacja marketingowa jako filozofia działania przedsiębiorstwa
rozwija się w Europie Zachodniej w okresie:
A - od pierwszej rewolucji przemysłowej,
B - od I -szej wojny światowej,
C - po okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego,
D - przed II wojną światową,
E - po II wojnie światowej.
4
Głównymi przesłankami wykształcenia się marketingowej orientacji
przedsiębiorstw były:
1.wzrost nasycenia rynku i konkurencji,
2.wzrost funduszu swobodnej decyzji,
3.globalizacja rynków,
4.zmniejszenie się możliwości doskonalenia i różnicowania produktów.
A - poprawnie
B - błędnie (1)
C - błędnie (2)
D - błędnie (3)
E - błędnie (4)
5
Orientacja marketingowa za punkt wyjścia działań przedsiębiorstwa bierze
pod uwagę:
A - konieczność uzyskiwania przez firmę wysokiego zysku,
B - zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesu produkcji,
C - życzenia, preferencje, oczekiwania konsumentów
D - konieczność zwiększenia skali działania firmy,
E - zwiększenie ilości i jakości wytworzonych produktów
przez firmę.
6
Ujęcie tradycyjne utożsamia marketing z:
A - zaspokojeniem potrzeb konsumenta w drodze wymiany,
B - czynnościami wykonywanymi na szczeblu zbytu przedsiębiorstwa,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz