Proces planowania strategicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces planowania strategicznego  - strona 1 Proces planowania strategicznego  - strona 2 Proces planowania strategicznego  - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie dr Dryl wykład nr 8:
Planowanie strategiczne:
-plan strategiczny ucieleśnia strategię danej organizacji i rozwija się wokół niej
-planowanie strategiczne jest to proces opracowania tej strategii i w miarę potrzeby jej aktualizowania
Strategia - program wytyczania i osiągania celów organizacji w długim okresie oraz planowania zasobów niezbędnych do realizacji tych celów
- reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie otoczenia
Strategia wg Druckera
Peter Drucker, wskazywał, że najważniejszym pytaniem, jakie powinien sobie zadawać menedżer jest „Czym się zajmujemy?”
„Nie zajmujecie się produkcją puszek blaszanych, zajmujecie się produkcją opakowań.”
Etapy procesu zarządzania strategicznego:
Misja i cele - Analiza zewnętrzna i wewnętrzna - badanie alternatyw strategicznych - Wybór strategii generalnej - Strategie funkcjonalne [marketingowa, produkcyjna, inwestycyjna, finansowa, inne] - Wdrażanie i kontrola realizacji strategii
Metody analizy strategicznej:
-SWOT
-BCG
Metoda SWOT - do określenia pozycji strategicznej, a zarazem formułowania strategii przedsiębiorstwa służy metoda SWOT - najstarsza i uniwersalna metoda analityczna wywodząca się z analizy SWOT.
-strenghts [mocne strony organizacji]
-weaknesses [słabe strony organizacji]
-opportunities [szanse w otoczeniu]
-treats [zagrożenia w otoczeniu]
Wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji dzieli się na:
-zewnętrzne w stosunku do organizacji i takie, które mają charakter uwarunkowań wewnętrznych
-wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny
Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają kategorie czynników:
1 - zewnętrzne pozytywne - szanse O
2 - zewnętrzne negatywne - zagrożenia T
3 - wewnętrzne pozytywne - mocne strony S
4 - wewnętrzne negatywne - słabe strony W
Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w metodzie SWOT.
Zewnętrzne - szanse - zagrożenia
wewnętrzne - mocne strony - słabe strony
/\
czynniki - pozytywne - negatywne
Wytyczne metody SWOT
-unikać zagrożeń
-wykorzystywać szanse
-wzmacniać słabe strony
-opierać się na mocnych stronach
Szanse/zagrożenia OT
Czynniki - prawdopodobieństwo wystąpienia (0;1) - wpływ (-5;5) - ocena ważona (-1,0;1,0)
1...
2...
Razem - 1.0 - X - E
Pozycja maxi-maxi - oznacza uprzywilejowaną pozycję na rynku. Występuje przewaga mocnych stron nad słabymi i szans nad zagrożeniami. Strategia organizacji powinna iść w kierunku utrzymania tej pozycji.


(…)

… korzystnego działania (przewaga zagrożeń nad szansami).
W przypadku rozważania decyzji o rozpoczęciu działalności, to inwestycja taka z góry skazana jest na fiasko.
Analiza portfela BCG
-metoda umożliwiająca sformułowanie strategii korporacji, zaproponowana przez Boston Consulting Group
-zwana też macierzą BCG lub macierzą wzrostu/udziału w rynku
-Metoda BCG, stosowana do analizowania portfela jednostek…
… dużych nakładów finansowych np. Na marketingowa
Psy - kule u nogi
Znaki zapytania - mogą być każdym rodzajem produktu
Dojne krowy - dobry, pewny produkt przynoszący zyski
Gwiazdy - cash flow dodatni lub ujemny, wysoka rentowność, duże potrzeby finansowe
Znaki zapytania - cash flow duży ujemny, niska rentowność, duże potrzeby finansowe
Dojne krowy - cash flow duży dodatni, rentowność wysoka, małe potrzeby finansowe
Psy - cash flow dodatni lub ujemny, niska rentowność, małe potrzeby finansowe
Dojne krowy - zgodnie z założeniem metod portfelowych, miejsce firmy na macierzy implikuje możliwe strategiae.
-najlepszą pozycją firmy jest znalezienie się w ćwiartce oznaczonej jako dojne krowy
-przedsiębiorstwo posiada wówczas duży względny udział w rynku (lider), przy wolno wzrastającym rynku
-taka firma…
… bowiem jesli z czasem tempo rozwoju rynku sie zmniejszy gwiazdy zmienia..........
Znak znaki zapytania - dzialania o niskim udziale w rynku, który jednak charakteryzuje sie szybkim wzrostem
-przyszlosc takiej dzialalnosci jest nietypowa......
Psy - pozycja w prawym dolnym kwadracie obejmuje dzialania na wolno rosnacym rynku przy malym wzglednym udziale.......

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz