Analiza SWOT - technika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SWOT - technika - strona 1 Analiza SWOT - technika - strona 2

Fragment notatki:

Analiza SWOT Analiza SWOT jest jedna z najpopularniejszych technik analizy strategicznej. Jest to badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń działania.
Punktem wyjścia w analizie SWOT jest odpowiedź na trzy podstawowe pytania:
Czym jest organizacja?
Jaką ma wizję na przyszłość?
Jak ma realizować tą wizję?
I ETAP - DIAGNOZA polega na określeniu silnych i słabych stron firmy. Mocne i słabe strony są odnoszone do przedsiębiorstwa i analizowane na tle konkurentów. Silnymi stronami organizacji można określić kontrolowane przez nią zasoby, które wyróżniają ją w sposób pozytywny w otoczeniu i w gronie konkurentów. Słabe strony to te aspekty funkcjonowania organizacji, które ograniczają sprawność i mogą blokować jej rozwój w przyszłości
Przykładowe silne strony przedsiębiorstwa:
kwalifikacje kadry kierowniczej
dobra opinia o organizacji w jej otoczeniu
własne sieci sprzedaży
wyróżniające kompetencje
pozycja leadera na rynku
ekonomika skali
niskie koszty
zasoby finansowe
różnicowanie produktu
innowacyjność
Przykładowe słabe strony przedsiębiorstwa:
konflikty międzyludzkie
przestrzały park maszynowy
brak doświadczenia w prowadzeniu badań rynkowych
niska jakość wyborów przy użyciu starej technologii
słabe zdolności kierownicze
brak wyróżniających się kompetencji
słaby wizerunek na rynku
niewielkie zasoby finansowe
brak wyraźnego kierunku strategicznego
II ETAP - PROGNOZA polega na określeniu szans i zagrożeń. Szanse i zagrożenia są odnoszone do czynników zewnętrznych, które zazwyczaj stanowią o istocie atrakcyjności rynku, na którym przedsiębiorstwo działa lub zamierza działać. Klasyczna lista szans i zagrożeń dotyczy czterech obszarów otoczenia organizacji:
Obszar ogólnych zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych
Obszar zmian rynkowych
Obszar zmian konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych
Obszar organizacji konkurencyjnych i współdziałających
Przykładowe szanse:
zmiana stawek celnych, wzrost popytu na produkt firmy
rozpoczęcie współpracy z zagranicznym kontrahentem
sprzedaż lub dzierżawa nie wykorzystanego majątku produkcyjnego z
miana wewnętrznego systemu wynagrodzeń,
Przykładowe zagrożenia:
zmiana systemu podatkowego
rosnąca konkurencja na rynku danego produktu
niewypłacalność głównego kooperanta
niewłaściwa polityka kadrowa w przedsiębiorstwie.
III ETAP połączenie diagnozy i prognozy w celu wyznaczenia strategicznych celów organizacji. Dzięki analizie SWOT można określić zakres możliwych, dopuszczalnych i wykonywalnych strategii polegających na wykorzystaniu silnych stron organizacji oraz jej szans przy jednoczesnym minimalizowaniu słabości i unikaniu zagrożeń. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz