Dynamiczna analiza SWOT-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamiczna analiza SWOT-opracowanie - strona 1 Dynamiczna analiza SWOT-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Dynamiczna analiza SWOT RYS.13 ETEPY ANALIZY SWOT Wybór kluczowych obszarów działania
Wybór układu odniesienia do oceny sił i słabości firmy
Zbudowanie profilu konkurencyjnego firmy
Podsumowanie analizy
ETAPY ANALIZY TOW S / SWOT Zdefiniowanie listy szans, zagrożeń, silnych i słabych stron organizacji
Przypisanie poszczególnym szansom, zagrożeniom, silnym i słabym stronom wag określających ich istotność z punktu widzenia ich wpływu na możliwości rozwoju organizacji
Równoległe tzn. "z zewnątrz do wewnątrz" (TOWS) i "od wewnątrz do zewnątrz" (SWOT) zbadanie relacji zachodzących m/ silnymi i słabymi stronami a szansami i zagrożeniami
Określamy jaki jest wpływ otoczenia na firmę.
Ustalamy system wag.
WAGA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WAGA CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ..........
szanse ....................................
........
silne strony ...................................
.........
zagrożenia ....................................
........
słabe strony ...................................
Staramy się określić na ile istotne są czynniki.
ZBIÓR PYTAŃ STOSOWANYCH W ANALIZIE TOWS Czy dane zagrożenia osłabią kolejne siły ?
Czy dane szanse spotęgują zidentyfikowane siły ?
Czy dane zagrożenia spotęgują wystąpienie słabości ?
Czy dane szanse pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości ?
Badamy relacje m/ poszczególnymi zagrożeniami i siłami, szansami i siłami, zagrożeniami i słabościami, szansami i słabościami.
ZBIÓR PYTAŃ STOSOWANYCH W ANALIZIE SWOT Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić ?
Czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawić szans?
Czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń ?
Czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpić zagrożeń?
Badamy relacje m/ poszczególnymi siłami i szansami, słabościami i szansami, siłami i zagrożeniami, słabościami i zagrożeniami.
Jeżeli stwierdzimy wystąpienie interakcji stawiamy "1", jeżeli brak "0". Sporządzamy 8 tabel.
TOWS / SWOT
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz